Tone Nybø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Nybø

Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem
11.03.2014
A previously healthy woman in her 20s noticed a gradual reduction in her vision and a shadow in the field of vision of her right eye. Ophthalmoscopy revealed a choroidal melanoma above and temporal...
Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem
11.03.2014
En tidligere frisk kvinne i 20-årene merket gradvis synsreduksjon og en skygge i synsfeltet til høyre øye. Ved oftalmoskopi ble det påvist et koroidalt malignt melanom oppad temporalt for macula (...
Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem
29.04.2014
Vi takker overlege Einar Dale for relevante kommentarer til vår kasuistikk. Det finnes en rekke behandlingsmetoder for uvealt malignt melanom: både kirurgi (tumorreseksjon eller enukleasjon) og ulike...