Jørgen Krohn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen Krohn

Dag Einar Lysebo, Jørgen Krohn
08.01.2021
The picture shows a divided melanocytic naevus along the margins of the upper and lower eyelid of a teenage boy. He was referred because of two congenital pigmented naevi located opposite to each...
Dag Einar Lysebo, Jørgen Krohn
07.01.2021
Bildet viser en todelt melanocyttnævus langs kanten av høyre øyes øvre og nedre øyelokk hos en gutt i tenårene. Han ble henvist på grunn av to medfødte, pigmenterte føflekker lokalisert ovenfor...
Jørgen Krohn
05.02.2004
I øyet er det en kontinuerlig produksjon av kammervann, som bl.a. bidrar til å opprettholde et stabilt øyetrykk. Ved ulike former for glaukom er drenasjen av væske fra øyet redusert, med den følge at...
Ole Kjeka, Jørgen Krohn
25.08.2005
Vogt-Koyanagi-Haradas sykdom er en sjelden form for bilateral panuveitt. Sykdommen ble opprinnelig oppfattet som flere ulike tilstander, beskrevet av henholdsvis Vogt i 1906, Koyanagi i 1929 og...
Jørgen Krohn, Bård Kjersem
08.01.2013
A formerly healthy man in his forties noticed an acute reduction in the sight of his left eye after an episode of severe vomiting. On examination, a central deficit was found in the visual field of...
Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem
11.03.2014
A previously healthy woman in her 20s noticed a gradual reduction in her vision and a shadow in the field of vision of her right eye. Ophthalmoscopy revealed a choroidal melanoma above and temporal...
Jørgen Krohn, Odd R. Monge
22.09.2005
Primær akkvirert melanose kjennetegnes ved at det foreligger en eller flere pigmenterte flekker i conjunctiva. Vanligvis er slike lesjoner benigne, men histologisk kan de deles inn i to grupper...
Jørgen Krohn, Bård Kjersem
08.01.2013
En tidligere frisk mann i 40-årene merket akutt synsreduksjon på sitt venstre øye etter en episode med kraftige brekninger. Ved undersøkelse ble det funnet et sentralt utfall i synsfeltet til venstre...
Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem
11.03.2014
En tidligere frisk kvinne i 20-årene merket gradvis synsreduksjon og en skygge i synsfeltet til høyre øye. Ved oftalmoskopi ble det påvist et koroidalt malignt melanom oppad temporalt for macula (...
Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem
29.04.2014
Vi takker overlege Einar Dale for relevante kommentarer til vår kasuistikk. Det finnes en rekke behandlingsmetoder for uvealt malignt melanom: både kirurgi (tumorreseksjon eller enukleasjon) og ulike...