Jørgen Krohn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for oftalmologi

Klinisk Institutt 1

Universitetet i Bergen

og

Øyeavdelingen

Haukeland universitetssjukehus

Jørgen Krohn er spesialist i øyesykdommer, professor og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jørgen Krohn
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media