Jan Frich

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Frich

Arild Bjørndal, Christian F. Borchgrevink, Jan Frich, Pål Gulbrandsen, Anne Kveim Lie, Kirsti Malterud, John-Arne Røttingen, Gunnar Tellnes, Steinar Westin
29.09.2017
Per Fugelli døde 13. september 2017, 73 år gammel. Den siste sommeren tilbrakte han og Charlotte i et landskap han elsket. Han fikk også dø der på Jæren, omgitt av barn og barnebarn. Dagene gikk i...
Jan Frich, Eivind A. Valestrand, Tobias S. Slørdahl, Anders Bærheim, Henrik Schirmer, Stine Andersen, Hanne-Guro Aabelvik
24.05.2016
Vi takker Per Vaglum & Tore Gude for kommentarer til vår artikkel om nasjonal delprøve i medisinstudiet ( 1 ). I artikkelen gjør vi rede for vurderingene som er gjort under arbeidet med å...
Jan Frich
27.03.2012
Mjåset, Christer Hvite ravner 345 s. Oslo: Gyldendal, 2012. Pris NOK 379 ISBN 978-82-05-40107-5 Christer Mjåset (f. 1973) er lege og skjønnlitterær forfatter. Han har tidligere utgitt to...
Jan Frich
03.09.2013
Kahneman, Daniel Tenke, fort og langsomt 552 s, tab, ill. Oslo: Pax Forlag, 2012. Pris NOK 399 ISBN 978-82-530-3552-9 Daniel Kahneman (f. 1934) er psykolog og ble i 2002 tildelt nobelprisen i økonomi...
Jan Frich, Knut E.A. Lundin, Ingrid Os
14.01.2014
Kunnskapen om virkninger av ulike karaktersystemer på medisinstudiet er begrenset. Vi mener at en gradert skala med bokstavkarakterer, med bruk av bestått/ikke bestått i enkelte emner, er best egnet...
Jan Frich
11.02.2014
I artikkelen Skittent spill rundt innføring av karakterer i Tidsskriftet nr. 22/2013 ( 1 ), kritiserer medisinstudent Christoffer Smith prosessen frem til vedtaket om å innføre graderte karakterer i...
Jan Frich
11.02.2014
I et tilsvar til Christoffer Smiths kommentarartikkel om prosessen med å revidere medisinstudiet i Oslo skrev jeg: «I løpet av 2013 arrangerte prosjektgruppen ni allmøter om revisjonen» ( 1 ). Smith...
Jan Frich, Knut E.A. Lundin, Ingrid Os
11.03.2014
I Tidsskriftet nr. 1/2014 hadde vi en kommentar om karaktersystemet på medisinstudiet i Oslo ( 1 ). Per Brodal, som var en sentral talsperson for å innføre bestått/ikke bestått på alle eksamener i...
Jan Frich, Knut E.A. Lundin, Ingrid Os
11.03.2014
Per Brodal gjentar i sitt innlegg kritikken mot å innføre et karaktersystem som kombinerer bokstavkarakterer og bestått/ikke bestått på medisinstudiet i Oslo ( 1 ). Brodal hevder at en overgang til A...
Arvid Heiberg, Jan Frich, John-Arne Røttingen
11.03.2014
Regjeringen nedsatte i juni 2013 et offentlig utvalg som skal vurdere spørsmål knyttet til prioriteringer i helsetjenesten. Utvalget er bedt om å vurdere hvilken status sjeldne tilstander og små...
Arvid Heiberg, Jan Frich, John-Arne Røttingen
29.04.2014
I sitt kommentarinnlegg er Nord uenig i at status som sjelden diagnose bør tillegges vekt ved prioriteringer i helsevesenet, og han hevder at vi misforstår QALY-begrepet. I vår artikkel skrev vi: «...
Jan Frich
28.10.2014
Rommetvedt, Hilmar Opedal, Ståle Stigen , Inger Marie Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. 233 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris...
Jan Frich
08.04.2014
Flatland, Helga Det finnes ingen helhet 220 s. Oslo: Aschehoug, 2013. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-35497-7 Det finnes ingen helhet er en del av en trilogi som startet med den kritikerroste debuten Bli...
Jan Frich
16.09.2014
Kuvås, Jomar Tema om ledelse og styring av norsk helsevesen og sykehus 172 s, tab, ill. Eget forlag. Pris Gratis nedlastbar ISBN 978-82-93305-02-6 Jomar Kuvås var ansatt i ledelsen ved Rikshospitalet...
Jan Frich
05.04.2016
I en artikkel i språkspalten konkluderer Erlend Hem og Steinar Madsen med at betegnelsen smale legemidler er en velegnet oversettelse av begrepet orphan drugs ( 1 ). Jeg deler ikke denne oppfatningen...
Jan Frich
09.02.2016
Jeg har båret legekofferten på vei til syke barn i vinterstormer på Vestlandet. Jeg har tatt imot alvorlig skadde pasienter som nevrokirurgisk forvakt ved landets største traumemottak. I flere år har...
Eivind A. Valestrand, Tobias S. Slørdahl, Anders Bærheim, Henrik Schirmer, Stine Andersen, Hanne-Guro Aabelvik, Jan Frich
15.03.2016
En nasjonal delprøve i medisinstudiet planlegges gjennomført første gang i vårsemesteret 2017. Prøven vil gi grunnlag for økt samordning av innholdet i studiet og bidra til kvalitetsutvikling. I 2014...