Kjell Heuser

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Heuser

Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
14.01.2014
Epilepsy is perhaps the most complex brain disorder. Despite increasing knowledge of the condition and the availability of a multitude of drugs, one third of patients experience repeated and...
Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
14.01.2014
Epilepsy is perhaps the most complex brain disorder. Despite increasing knowledge of the condition and the availability of a multitude of drugs, one third of patients experience repeated and...
Karl O. Nakken, Kjell Heuser, Kristin Alfstad, Erik Taubøll
14.01.2014
Nevrofysiologisk er epileptiske anfall karakterisert ved nevronal hypereksitabilitet og hypersynkroni, dvs. anfall som forårsakes av hyperirritable nevroner med tendens til å fyre samtidig (synkront...
Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
14.01.2014
Epilepsi er kanskje den mest komplekse funksjonsforstyrrelsen i hjernen. Til tross for økende kunnskap om tilstanden og et mangfold av tilgjengelige medikamenter, opplever en tredel av pasienter...
Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
11.02.2014
I Tidsskriftet nr. 1/2014 s. 38 skal det i linje 3 – 4 i figurteksten stå: Glutamat frisatt ved synaptisk aktivitet blir tatt opp via glutamat transportører lokalisert i astrocyttmembranen. Vi...
Kjell Heuser, Karl O. Nakken, Inger Sandvig, Erik Taubøll
12.01.2016
Feberkramper rammer 2 – 5 % av barn i alderen fra seks måneder til fem år. Krampene har vanligvis ingen negative konsekvenser for barnets utvikling, men kan i sjeldne tilfeller være debutsymptomet på...