Karolina Szokol

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karolina Szokol

Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
14.01.2014
Epilepsy is perhaps the most complex brain disorder. Despite increasing knowledge of the condition and the availability of a multitude of drugs, one third of patients experience repeated and...
Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
14.01.2014
Epilepsy is perhaps the most complex brain disorder. Despite increasing knowledge of the condition and the availability of a multitude of drugs, one third of patients experience repeated and...
Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
14.01.2014
Epilepsi er kanskje den mest komplekse funksjonsforstyrrelsen i hjernen. Til tross for økende kunnskap om tilstanden og et mangfold av tilgjengelige medikamenter, opplever en tredel av pasienter...
Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
11.02.2014
I Tidsskriftet nr. 1/2014 s. 38 skal det i linje 3 – 4 i figurteksten stå: Glutamat frisatt ved synaptisk aktivitet blir tatt opp via glutamat transportører lokalisert i astrocyttmembranen. Vi...