Søren Jacob Bakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Søren Jacob Bakke

Karl-Fredrik Lindegaard, Tryggve Lundar, Eivinn Hauglie-Hanssen, Angelika Sorteberg, Wilhelm Sorteberg, Bjørn Magnæs, Jan Wiberg, Søren Jacob Bakke
08.04.2019
Da Helge Nornes døde 21. februar, 88 år gammel, var det en foregangsmann i norsk nevrokirurgi som gikk bort. Han var vår kollega, inspirator og mentor. Helge vokste opp i Telemark...
Søren Jacob Bakke, Karl-Fredrik Lindegaard
19.04.2007
3 % av alle hjerneslag og opptil 5 % av slagrelaterte dødsfall skyldes subaraknoidalblødning. Insidensen er omkring 100/million/år ( 1 ). Nær to av tre rammede er kvinner. Befolkningsstudier viser at...
Kirsten Krohg-Sørensen, Søren Jacob Bakke, David Russell
29.03.2007
I Norge forekommer det ca. 12 000 – 15 000 hjerneslag hvert år. Om lag en av tre pasienter har hatt slag før. Hjerneslag er den vanligste årsaken til invaliditet og den tredje vanligste dødsårsaken i...
Kirsten Krohg-Sørensen, Per Snorre Lingaas, Søren Jacob Bakke, Mona Skjelland
05.11.2009
Hjerneslag er den vanligste årsaken til invaliditet og den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. Insidensen øker med økende alder. 80 % er iskemiske slag, og 25–30 % av disse skyldes aterosklerose i...
Torbjørn Elvsåshagen, Volker Solyga, Søren Jacob Bakke, Arvid Heiberg, Emilia Kerty
13.08.2009
Nevrofibromatosene er en gruppe arvelige nevrokutane sykdommer kjennetegnet av multiple svulster som hovedsakelig utgår fra perifere nerver. Man kjenner i dag tre ulike former for nevrofibromatose:...
Søren Jacob Bakke
05.01.2006
Nevroradiologi omhandler bildediagnostikk av og bildeveiledet intervensjon i sentralnervesystemet. Pasientene er i alle aldersgrupper, og flere av sykdommene er kroniske. Kunnskap om...
Johan Arild Evang, Sven M. Carlsen, Johan Svartberg, Sylvi Aanderud, Øivind Johannesen, Thomas Schreiner, Jon Ramm-Pettersen, Søren Jacob Bakke, Morten Lund-Johansen, Jens Bollerslev
23.02.2006
Endogent Cushings syndrom er en samling av symptomer og tegn som skyldes overproduksjon av kortisol. Alle leger bør vite når diagnosen skal mistenkes og kjenne til initiale prøver. Ved henvisning bør...
Morten Lund-Johansen, Sylvi Aanderud, Thomas Schreiner, Jens Bollerslev, Søren Jacob Bakke, Øyvind Johannesen, Sven M. Carlsen, Johan Cappelen, Johan Svartberg
28.08.2003
Svulster lokalisert til hypofyseregionen forekommer hyppig. Sykdomsbildene er mangeartet, og utredning og behandling regnes som en spesialistoppgave. Norsk nevroendokrinologisk interessegruppe har i...
Søren Jacob Bakke, Finn Lilleås, Alf Inge Smievoll, Gunnar Myhr, Per Hjalmar Nakstad, Radoslav Bajic, Arne Larmo
15.05.2003
Multippel sklerose er en inflammatorisk demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet. Predileksjonssteder er hvit substans omkring hjerneventriklene og dyp hvit substans i hemisfærene (centrum...
Morten Boysen, Bernt Due-Tønnesen, Eirik Helseth, Iver A. Langmoen*, Karl Fredrik Lindegaard, Wilhelm Sorteberg, Søren Jacob Bakke, Trond Mogens Aaløkken
30.05.2001
Fullstendig fjerning av svulster som utgår fra sinus ethmoidalis, orbita samt fra bein eller bløtdeler med nær relasjon til fremre skallegrop, kan være vanskelig med konvensjonell transkranial eller...
Søren Jacob Bakke, Emilia Kerty
30.04.2001
Klinikerens kunnskap, basert på sykehistorie og undersøkelse, skal bestemme lokalisasjonen av den forventede patologiske forandringen. Synsbanenes kompleksitet gjør at valg av bildemetode er meget...
Søren Jacob Bakke, Emilia Kerty
30.04.2001
Optimal fremstilling av orbitale strukturer og patologiske prosesser kan vanskeliggjøres av øyebevegelser. Orbitalt fettvev, som kan være til hjelp ved CT, kan gjøre fremstillingen vanskelig på MR...
Emilia Kerty, Søren Jacob Bakke
30.04.2001
En rekke tilstander kan påvirke 3., 4. og 6. hjernenervefunksjon og gi få, men spesifikke symptomer. Normalt beveges øynene samordnet, slik at bildet faller på korresponderende punkter på netthinnen...
Inger Marie Skogseid, Remo Gerdts, Rolf Nyberg-Hansen, Kjell Rootwelt, Søren Jacob Bakke
30.11.2001
Med begrepet parkinsonisme forstår vi et klinisk bilde hvor pasienten har minst to av de typiske symptomene hypo-/akinesi, rigiditet, hviletremor og postural instabilitet. Hos omkring 75 % av...
Mirza Jusufovic, Søren Jacob Bakke, Christian Georg Lund
10.12.2013
A woman in her fifties presented with acute onset of paraesthesia in her right arm and leg. Neurological examination revealed a patchy reduction of sensibility on the right side of her body. Brain...
Søren Jacob Bakke
24.05.2016
Filippi, Massimo Oxford textbook of neuroimaging 414 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 125 ISBN 978-0-19-966409-2 Nevroradiologien har gjennom utvikling av CT og MR fått en...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Søren Jacob Bakke
07.02.2012
En mann i 50-årene med Graves’ sykdom ble rammet av en hjernestammebetennelse av ukjent etiologi. Tilstanden stabiliserte seg, men høysignalforandringene som initialt ble sett på MR, hovedsakelig i...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Søren Jacob Bakke
30.04.2012
Det er, som bemerket av Espen Dietrichs, en utbredt oppfatning at det er cellene i oliva inferior som genererer de 2 – 3 Hz rytmiske sammentrekningene i ganen som karakteriserer palatal tremor...
Karl O. Nakken, Hrisimir Kostov, Anette Ramm-Pettersen, Einar Heminghyt, Søren Jacob Bakke, Bård Nedregaard, Arild Egge
07.08.2012
Kirurgisk behandling av epilepsi er et fagfelt i rivende utvikling. Stadig mer avanserte bildediagnostiske metoder, fremskritt innen klinisk nevrofysiologi og nye kirurgiske teknikker har gjort denne...
Mirza Jusufovic, Søren Jacob Bakke, Christian Georg Lund
10.12.2013
En kvinne i 50-årsalderen ble innlagt grunnet akutt oppståtte parestesier i høyre arm og bein. Ved nevrologisk undersøkelse ble det funnet flekkvis nedsatt sensibilitet i høyre kroppshalvdel...