Mirza Jusufovic

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mirza Jusufovic

Ingrid Nysveen, Mirza Jusufovic, Svein Martin Luth, Vidar Gundersen, Inger Marie Skogseid
19.10.2020
A man in his fifties with advanced Parkinson’s disease showed a sudden and marked exacerbation of motor symptoms, and altered mental status. Therapeutic intervention produced only transient...
Ingrid Nysveen, Mirza Jusufovic, Svein Martin Luth, Vidar Gundersen, Inger Marie Skogseid
08.10.2020
En mann i 50-årene med fremskreden Parkinsons sykdom utviklet en rask og markant forverring av motoriske symptomer og mental endring. Behandlingstiltak ga kun forbigående bedring. Årsaken var en...
Mirza Jusufovic, Vidar Gundersen
02.05.2017
En ellers frisk kvinne i 50-årene, som tidligere var operert for brystkreft, hadde de siste tre årene gradvis utviklet et langsommere bevegelsesmønster. I starten var det vanskelig å bevege venstre...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Mona Skjelland
28.01.2014
Antithrombotic treatment and/or transcatheter closure may prevent recurrent cerebrovascular episodes in patients with patent (open) foramen ovale and transitory ischaemic attacks (TIA)/ embolic...
Mirza Jusufovic, Terje Nome, Mona Skjelland, Eva Astrid Jacobsen
28.10.2014
Patient 1. A man in his 70s was admitted with acute right-sided paralysis. The neurological outcome was scored on the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) to 21 points (severe cerebral...
Mirza Jusufovic, Eva Astrid Jacobsen, Christian Georg Lund
21.08.2012
A previously healthy woman in her 40s suffered morning headache and vomiting the day before admission. She was a non-smoker and used no medicines or hormones. On the following day she developed acute...
Mirza Jusufovic, Søren Jacob Bakke, Christian Georg Lund
10.12.2013
A woman in her fifties presented with acute onset of paraesthesia in her right arm and leg. Neurological examination revealed a patchy reduction of sensibility on the right side of her body. Brain...
Mirza Jusufovic, Paulina Due-Tønnessen, Radek Fric, Vidar Stenset
20.08.2013
A man in his sixties was admitted to a local hospital after he was found confused and with impaired consciousness. According to informants, he had by then suffered headache for two days. On...
Mirza Jusufovic, Ane Eidahl Konglund, Mona Kristiansen Beyer, Espen Dietrichs, Mona Skjelland
30.09.2014
A man in his 70’s had ever since his youth developed essential tremor in his hands and forearms, and after many years also head tremor like a yes movement. The condition had progressed over time. In...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Mona Skjelland
28.01.2014
Antithrombotic treatment and/or transcatheter closure may prevent recurrent cerebrovascular episodes in patients with patent (open) foramen ovale and transitory ischaemic attacks (TIA)/ embolic...
Mirza Jusufovic, Terje Nome, Mona Skjelland, Eva Astrid Jacobsen
28.10.2014
Patient 1. A man in his 70s was admitted with acute right-sided paralysis. The neurological outcome was scored on the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) to 21 points (severe cerebral...
Mirza Jusufovic, Øivind Gjertsen, Fakhira Khalid, Bjørn Tennøe, Mona Skjelland
20.10.2015
A man in his 50s was stopped by the police because he had driven his car on the wrong side of the road. He was admitted on suspicion of stroke. He was confused on examination. Cerebral CT and CT-...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Anette Storstein, Svein Rotevatn, Sverre Lehmann, Ulrike Waje-Andreassen
01.07.2011
En 61 år gammel kvinne fikk brystsmerter og forbigående synstap, deretter vansker med bruk av høyre arm og taleforstyrrelser. Tilbakevendende arteriovenøse tromboser gjorde henne i løpet av fem...
Mirza Jusufovic, Eva Astrid Jacobsen, Christian Georg Lund
21.08.2012
En tidligere frisk kvinne i 40-årsalderen hadde fra dagen før innleggelsen morgenhodepine og oppkast. Hun var ikke-røyker og brukte ingen medisiner eller hormoner. Innleggelsesdagen utviklet hun...
Mirza Jusufovic, Søren Jacob Bakke, Christian Georg Lund
10.12.2013
En kvinne i 50-årsalderen ble innlagt grunnet akutt oppståtte parestesier i høyre arm og bein. Ved nevrologisk undersøkelse ble det funnet flekkvis nedsatt sensibilitet i høyre kroppshalvdel...
Mirza Jusufovic, Paulina Due-Tønnessen, Radek Fric, Vidar Stenset
20.08.2013
En mann i 60-årsalderen ble innlagt på lokalsykehus etter at han ble funnet konfus og med redusert bevissthet. Han hadde da ifølge komparentopplysninger hatt hodepine i to dager. Ved undersøkelse var...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Mona Skjelland
28.01.2014
Antitrombotisk behandling og/eller kateterbasert lukking kan forebygge residiverende cerebrovaskulære episoder hos pasienter med åpent (eller patent) foramen ovale og transitorisk iskemisk anfall (...
Mirza Jusufovic, Terje Nome, Mona Skjelland, Eva Astrid Jacobsen
28.10.2014
Pasient 1. En mann i 70-årene ble innlagt på grunn av akutt oppståtte høyresidige lammelser. Nevrologiske utfall ble skåret med National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) til 21 poeng (...
Mirza Jusufovic, Ane Eidahl Konglund, Mona Kristiansen Beyer, Espen Dietrichs, Mona Skjelland
30.09.2014
En mann i 70-årsalderen hadde helt fra ungdomsårene utviklet essensiell tremor i hender og underarmer og etter flere år også hodetremor, som ja-bevegelse. Tilstanden hadde progrediert over tid. I...
Mirza Jusufovic
16.06.2015
Hjernens fysiologi innebærer en ekstrem sårbarhet for sirkulasjonssvikt, og gjør dermed behandling av hjerneslag til akuttmedisin av fremste klasse. Det eneste målet i akuttfasen er å begrense...