Christian Georg Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrologisk avdeling

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Christian Georg Lund er dr.med., spesialist i nevrologi og overlege.

Artikler av Christian Georg Lund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media