Christian Georg Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Georg Lund

Maren Ranhoff Hov, Hans Morten Lossius, Christian Georg Lund
26.06.2017
Mye hjernevev og livsfunksjon kan reddes ved tidlig behandling av hjerneslag. Det forutsetter en systematisk nasjonal prehospital organisering og logistikk, der ikke minst luftambulansetjenesten må...
Christian Georg Lund
10.01.2017
Nordengen, Kaja Hjernen er stjernen Ditt eneste uerstattelige organ. 208 s, ill. Oslo: Kagge Forlag, 2016. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-1877-6 Hjerneforskningen avdekker stadig flere av hjernens...
Christian Georg Lund
13.09.2016
Et hjerneslag kan endre livet på en dramatisk måte. Reorganisering av akuttkjeden vil gi flere tilgang til skadebegrensende behandling. Hjerneslag skyldes en plutselig endring av blodstrømmen til...
Mirza Jusufovic, Eva Astrid Jacobsen, Christian Georg Lund
21.08.2012
A previously healthy woman in her 40s suffered morning headache and vomiting the day before admission. She was a non-smoker and used no medicines or hormones. On the following day she developed acute...
Hans Morten Lossius, Christian Georg Lund
04.09.2012
In emergency treatment of stroke, time is of the essence for the outcome. Current guidelines give rise to a loss of time that restricts the opportunities for effective treatment. To save lives and...
Mirza Jusufovic, Søren Jacob Bakke, Christian Georg Lund
10.12.2013
A woman in her fifties presented with acute onset of paraesthesia in her right arm and leg. Neurological examination revealed a patchy reduction of sensibility on the right side of her body. Brain...
Maren Ranhoff Hov, Christian Georg Lund
19.04.2016
Kjære Håkon Kvale Bakke, takk for din interesse for vår kommentarartikkel. Det er udiskutabelt mange utfordringer rundt implementering av avansert og tidskritisk diagnostikk prehospitalt. Det er...
Christian Georg Lund
01.07.2011
Historien om den 61 år gamle kvinnen med tilbakevendende arteriovenøse tromboser kan leses og fortolkes på flere måter. Først og fremst er kasuistikken en instruktiv medisinskfaglig beretning om det...
Christian G. Lund
04.10.2011
Kardiolog Morten Grundtvig fra Lillehammer argumenterer i Tidsskriftet nr. 18/2011 for en så desentralisert behandling av akutt hjerneslag som mulig ( 1 ). Han viser blant annet til introduksjonen av...
Hans Morten Lossius, Christian Georg Lund
04.09.2012
Ved akutt behandling av hjerneslag er tiden avgjørende for utfallet. Dagens retningslinjer medfører et tidstap som begrenser mulighetene for effektiv behandling. For å redde liv og helse må...
Mirza Jusufovic, Eva Astrid Jacobsen, Christian Georg Lund
21.08.2012
En tidligere frisk kvinne i 40-årsalderen hadde fra dagen før innleggelsen morgenhodepine og oppkast. Hun var ikke-røyker og brukte ingen medisiner eller hormoner. Innleggelsesdagen utviklet hun...
Mirza Jusufovic, Søren Jacob Bakke, Christian Georg Lund
10.12.2013
En kvinne i 50-årsalderen ble innlagt grunnet akutt oppståtte parestesier i høyre arm og bein. Ved nevrologisk undersøkelse ble det funnet flekkvis nedsatt sensibilitet i høyre kroppshalvdel...
Christian Georg Lund
05.03.2013
Andersen, Grethe Damgaard, Dorte Forchhammer , Hysse B. Apopleksi Sygdom, behandling og organisation. 357 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 298 ISBN 978-87-628-0960-4 Det er...
Karolina Skagen, Pål Bache Marthinsen, Mona Skjelland, Christian Georg Lund
24.02.2015
En ellers frisk kvinne i 50-årene fikk akutt hjerneinfarkt i høyre cerebrale hemisfære ti år etter gjennomgått nakkekirurgi med fiksasjon av virvlene C4-C7 via fremre tilgang. De to første årene...
Maren Ranhoff Hov, Christian Georg Lund
05.04.2016
Tid er hjerne, tid er funksjon. For at pasienter med symptomer på akutt hjernelidelse skal få best mulig utfall, bør radiologisk diagnostikk og spesifikk behandling starte allerede prehospitalt...
Christian Georg Lund, Ewa Ness, Sverre Rørtveit, Karoline Stadheim Halvorsen, Barbro Lill Hætta, Pål Madsen
15.03.2016
Det akuttmedisinske hjelpeapparatet er meget komplekst, uensartet og til dels uoversiktlig organisert. Vi presenterer her forslag til en bedre akuttmedisinsk tjeneste for pasienter med akutt sykdom...