Terje L. Berstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje L. Berstad

Terje L. Berstad
05.03.2013
Professor Jon Magnussen spør om belegg for påstanden om «bunnlinjeideologi». Han kan ta en titt på det kvantitative beslutningsgrunnlaget som ble brukt i lovbehandlingen av helseforetaksreformen i...
Terje L. Berstad
05.03.2013
I en rapport til Stortinget konkluderes det med at Norge har høye utgifter til helse. Andre beregninger viser at Norge er på et jevnt vesteuropeisk nivå for helseutgifter etter at man har justert for...
Terje L. Berstad
07.05.2013
Toril F. Bergsjø i Stortingets utredningsseksjon oppgir at artikkelen er misvisende. Men i notatet konkluderer Hans Olav Melberg klart og tydelig at vi har høye helseutgifter: «Noe av grunnen til at...