Reidar Hjetland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidar Hjetland

Reidar Hjetland
17.04.2018
Flåttbitt og positiv borreliaserologi er vanleg hos friske blodgivarar i Sogn og Fjordane, men ser ikkje ut til å medføre kroniske helseplager. Foto: Helse Førde Den vanlegaste flåttoverførte...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Hege Line Løwer, Siri Vangen, Reidar Hjetland, Hege Lundmark, Preben Aavitsland
26.03.2009
About 9 000 caesarean sections are performed in Norway annually ( 1 ); the percentage of children delivered in this way increased from 2 % in 1967 to 16 % in 2006 ( 2 , 3 ). Complications may occur...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Hege Line Løwer, Siri Vangen, Reidar Hjetland, Hege Lundmark, Preben Aavitsland
26.03.2009
Årlig gjennomføres det om lag 9 000 keisersnitt i Norge ( 1 ). Andelen barn som blir født etter keisersnitt her i landet har økt fra 2 % i 1967 til 16 % i 2006 ( 2 , 3 ). Etter ethvert operativt...
Reidar Hjetland
10.04.2003
Schøyen, R Mikroorganismer og sykdom Lærebok i mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell. 8. utg. 478 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2002. Pris NOK 495 ISBN 82-05-28059-2 Mikroorganismer...
Dag Tveitnes, Reidar Hjetland, Knut Øymar
23.04.2013
I Tidsskriftet nr. 4/2013 var det ei tankevekkande sjukehistorie frå barneklinikken i Fredrikstad ( 1 ). Konklusjonen var at pasienten hadde skogflåttencefalitt (tickborne encephalitis, TBE)...
Dag Tveitnes, Reidar Hjetland, Knut Øymar
23.04.2013
Då dette sjukdomstilfellet på mange måtar er spesielt, både epidemiologisk (det første i Østfold) og klinisk (minner meir om Guillain-Barrés syndrom enn om skogflåttencefalitt), synest vi at...