Dag Tveitnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Tveitnes

Knut Øymar, Dag Tveitnes
25.09.2008
Borreliose forårsakes av ulike stammer av spiroketen Borrelia overført til mennesker via skogflåtten Ixodes ricinus. Den er en multisystemisk sykdom med tre kliniske stadier, som innbefatter...
Dag Tveitnes, Knut Øymar
30.04.2012
En svært vanlig årsak til meningitt hos barn er Lyme-borreliose. Det viser en ny populasjonsbasert studie fra Rogaland. Borreliabakterien overført ved flåttbitt er den vanligste årsaken til meningitt...
Dag Tveitnes, Reidar Hjetland, Knut Øymar
23.04.2013
I Tidsskriftet nr. 4/2013 var det ei tankevekkande sjukehistorie frå barneklinikken i Fredrikstad ( 1 ). Konklusjonen var at pasienten hadde skogflåttencefalitt (tickborne encephalitis, TBE)...
Dag Tveitnes, Reidar Hjetland, Knut Øymar
23.04.2013
Då dette sjukdomstilfellet på mange måtar er spesielt, både epidemiologisk (det første i Østfold) og klinisk (minner meir om Guillain-Barrés syndrom enn om skogflåttencefalitt), synest vi at...
Dag Tveitnes
25.02.2014
I nr. 4/2013 publiserte Tidsskriftet en «Noe å lære av»-artikkel om et barn med alvorlige nevrologiske symptomer ( 1 ). Konklusjonen i artikkelen var at barnet hadde skogflåttencefalitt (TBE)...