Knut Øymar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Øymar

Ingvild Bruun Mikalsen, Øystein Karlstad, Kari Furu, Knut Øymar
20.02.2018
Recurrent episodes of airway obstruction or coughing are very common during the first years of life. In most children younger than 4–5 years, these symptoms will be transient, but such episodes may...
Ingvild Bruun Mikalsen, Øystein Karlstad, Kari Furu, Knut Øymar
19.02.2018
Gjentatte episoder med luftveisobstruksjon eller hoste er svært vanlig de første leveårene. Hos de fleste barn under 4–5 år vil symptomene være forbigående, men slike episoder kan også være det...
Knut Øymar, Ingvild Bruun Mikalsen, Suzanne Crowley
08.01.2018
Aslak Hovda Lien etterlyser intensjonen med artikkelen. Astma er en kjent diagnose, protrahert bakteriell bronkitt er ikke det, og det kan bidra til at mange barn med denne tilstanden diagnostiseres...
Knut Øymar
28.11.2017
Ola Didrik Saugstad Barnelegen Håndbok for småbarnsforeldre. 318 s, tab, ill. Oslo: Spartacus forlag, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-430-1102-1 Barnelegen er skrevet av den anerkjente norske...
Knut Øymar, Ingvild Bruun Mikalsen, Suzanne Crowley
22.08.2017
Protracted bacterial bronchitis is a common cause of persistent, wet cough in pre-school children. The condition has been described relatively recently, and knowledge of the diagnosis may be an aid...
Knut Øymar, Ingvild Bruun Mikalsen, Suzanne Crowley
21.08.2017
Ved langvarig våt hoste hos førskolebarn er protrahert bakteriell bronkitt en vanlig årsak. Tilstanden er relativt nylig beskrevet, og kjennskap til diagnosen kan bidra til riktig vurdering av barn...
Knut Øymar, Ingvild Bruun Mikalsen, Torbjørn Nag, Thomas Halvorsen, Suzanne Crowley
23.05.2017
Episoder med akutt luftveisobstruksjon er svært vanlig hos førskolebarn. Behandling med systemiske steroider kan være aktuelt for noen, men i de fleste tilfeller vil slik behandling ikke være...
Knut Øymar
19.04.2007
IgE-mediert allergi er svært utbredt, og vaksinasjon er et mulig behandlingsvalg ved betydelig luftveisallergi og ved alvorlig allergi mot insektgift ( 1 ). Legeforeningen ga i 2002 ut Praktisk...
Knut Øymar, Einar Klæboe Kristoffersen
14.06.2007
I 1987 ble det beskrevet en tilstand hos barn med regelmessig forekomst av høy feber med ca. 4 – 6 ukers intervall, der det ble observert et eller flere av følgende symptomer i tillegg; aftøs...
Knut Øymar, Alet Røsvik, Jan Fossheim, Christian Kjellerød, Ahmed El-Saggan
14.06.2007
Feberepisoder hos barn forekommer relativt hyppig, spesielt i vinterhalvåret. Virusinfeksjoner er en vanlig forklaring, og i de fleste tilfeller påvises kliniske funn, f.eks. i luftveiene. Ved...
Knut Øymar, Dag Tveitnes
25.09.2008
Borreliose forårsakes av ulike stammer av spiroketen Borrelia overført til mennesker via skogflåtten Ixodes ricinus. Den er en multisystemisk sykdom med tre kliniske stadier, som innbefatter...
Bente Brannsether Ellingsen*, Sonja Amdal Aase, Knut Øymar
03.04.2003
Respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) er globalt sett en av de hyppigste årsakene til nedre luftveisinfeksjoner hos små barn ( 1 ). Nesten alle har gjennomgått infeksjon før to års alder. Det er...
David Hugo Engelsvold, Knut Øymar
18.12.2003
Forekomst av astma hos barn i Norge og andre vestlige land har vært økende de siste tiårene, mens antallet barn som blir innlagt i sykehus med akutt astma, ikke øker tilsvarende ( 1  –  3 )...
Knut Øymar
10.05.2000
Bakteriell trakeitt er en uvanlig, men livstruende infeksjon i trachea, og skiller seg klinisk fra epiglottitt og viral laryngotrakeobronkitt (1 – 4). Tilstanden betegnes også med andre navn, blant...
Ann Marit Gilje, Per Kristian Knudsen, Knut Øymar
17.06.2011
Årsakene til magesmerter hos unge jenter er mange, og «det vanlegaste er vanlegast». Av og til viser pasienten seg å vere sjukare enn fyrsteinntrykket tilseier, og når diagnosen er uklår, kan det...
Knut Øymar
24.01.2012
Inhalasjonssteroidbehandling er effektivt og godt dokumentert ved astma hos større barn. Det er stor variasjon i symptomer og prognose hos barn i førskolealderen, slik at det er vanskelig å stille...
Dag Tveitnes, Knut Øymar
30.04.2012
En svært vanlig årsak til meningitt hos barn er Lyme-borreliose. Det viser en ny populasjonsbasert studie fra Rogaland. Borreliabakterien overført ved flåttbitt er den vanligste årsaken til meningitt...
Dag Tveitnes, Reidar Hjetland, Knut Øymar
23.04.2013
I Tidsskriftet nr. 4/2013 var det ei tankevekkande sjukehistorie frå barneklinikken i Fredrikstad ( 1 ). Konklusjonen var at pasienten hadde skogflåttencefalitt (tickborne encephalitis, TBE)...
Dag Tveitnes, Reidar Hjetland, Knut Øymar
23.04.2013
Då dette sjukdomstilfellet på mange måtar er spesielt, både epidemiologisk (det første i Østfold) og klinisk (minner meir om Guillain-Barrés syndrom enn om skogflåttencefalitt), synest vi at...