Tema: Klinisk nevrofysiologi
05.02.2013
Selv om de færreste leger kan tolke et EEG eller en EMG, vil de fleste av oss fra tid til annen henvise pasienter til slike undersøkelser. Nevrofysiologiske prosesser er fascinerende komplekse...
NO IMAGE
05.02.2013
Ved konvensjonell nevrografi, som brukes i klinisk praksis, måles funksjonen til hele perifere nerver. Denne rutineundersøkelsen beskriver kun funksjonen til de raskeste, tykke myeliniserte fibrene,...
05.02.2013
I løpet av de siste 30 år har intraoperativ nevrofysiologisk monitorering utviklet seg fra å være en interessant undersøkelsesmetode til å bli en akseptert og vanlig benyttet metode for å beskytte...
05.02.2013
Oppmerksomhetssvikt, økt impulsivitet og hyperaktivitet (AD/HD; attention deficit/hyperactivity disorder) kan påvises hos anslagsvis 5 % av barn i skolealder ( 1 ) etter kliniske kriterier i DSM-IV...
22.01.2013
Selv om de færreste leger kan tolke et EEG eller en EMG, vil de fleste av oss fra tid til annen henvise pasienter til slike undersøkelser. Nevrofysiologiske prosesser er fascinerende komplekse...
NO IMAGE
22.01.2013
De to øverste figurene viser teknikk for måling av distal motorisk latenstid til m. interosseus II som innerveres av n. ulnaris og m. lumbricalis II som innerveres av n. medianus...
NO IMAGE
22.01.2013
EMG-undersøkelse. Vanligvis brukes såkalt konsentrisk nåleelektrode der den registrerende elektroden ligger sentralt i nålen og kommer ut på spissen, mens nålens skaft fungerer som referanse. De...
NO IMAGE
22.01.2013
Utføring av termotest. Temperaturen på termoden endres og pasienten trykker på en knapp når han kjenner den sansekvaliteten som etterspørres. Figuren illustrerer testing på høyre forfot. Her er høyre...
08.01.2013
Øverst til høyre vises en anatomisk illustrasjon av det ascenderende retikulære aktiveringssystemet som består av to deler: det ventrale som går gjennom hypothalamus, og det dorsale som går gjennom...
08.01.2013
Vanlig plassering av elektroder og annet registeringsutstyr ved polysomnografi. Øverste panel viser respirasjonsvariabler til venstre (5 minutter) og EEG, øyebevegelse og elektromyografi til høyre (...