Kommentar

Farmasøyt eller farmakolog?

Roar Dyrkorn
St. Olavs Hospital
Interessekonflikt:  Nei

Kjære Redaktør

Det ligger an til forvirring når KF Hansen anmelder boken "PRESCRIBED" i Tidsskriftet nr 2-2013 der han skriver:… "Hva med fremtiden? Greene & Watkins omtaler ikke dette, men det er opplagt i Norge at for eksempel e-resept og andre teknologiske hjelpemidler innebærer at for eksempel farmasøyter ikke lenger bør bruke sin gode kunnskap til å gjøre vanlig butikkarbeid i apotek. De bør heller utdannes til kliniske farmakologer og ha felles undervisning med legene i stor grad."…

Det blir som å forslå at psykologer bør utdanne seg til psykiatere.

Farmakologer eller rettere sagt kliniske farmakologer som det heter i Norge har en 5-årig videreutdannelse etter medisinsk embetseksamen til sammen et 11-årig utdanningsløp for å kunne bekle tittelen.

Farmasøyt er egentlig en ubeskyttet tittel liksom klinisk farmasøyt er det. Inntil ca. 2006 ble man utdannet som Cand. Pharm. Som er en beskyttet tittel etter det blir Master i farmasi. Begge en 5-årig utdannelse De som i dag har en Bachelorgrad i farmasi kan også kalle seg farmasøyter og mange gjør det, men yrkestittelen er egentlig reseptarfarmasøyt.

Trondheim, 28.01.2013

Roar Dyrkorn

Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi

St. Olavs Hospital

Published: 28.01.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media