Kristian F. Hanssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian F. Hanssen

Tore Julsrud Berg, Jens Bollerslev, Kåre I. Birkeland, Kristian F. Hanssen
28.09.2020
Jak Jervell døde 31. juli etter lengre tids sykdom, 88 år gammel. Han var spesiallege i endokrinologi og nefrologi på Medisinsk avdeling B, Rikshospitalet, senere Oslo...
Kristian F. Hanssen
15.11.2007
Det er ikke overraskende at en representant for et legemiddelfirma har en annen oppfatning av et legemiddel enn en som først og fremst skal ivareta pasientens interesse. Mitt standpunkt er bygd på...
Kristian F. Hanssen
29.11.2007
Hilsted, J Borch-Johnsen, K Christiansen, JS Diabetes 328 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2007. Pris DKK 468 ISBN 978-87-628-0532-3 Dette er en viktig bok om en sykdomsgruppe som har...
Alka Chawla, Ågot Lia Amundsen, Kristian F. Hanssen, Per Ole Iversen
06.04.2006
Hyppigheten av diabetes mellitus øker i verden. Dette skyldes dels en voksende og aldrende befolkning. I tillegg er det antatt at endringer i vår livsstil karakterisert av økt energiinntak kombinert...
Kristian F. Hanssen
25.09.2003
Metformin har vært registert i Norge i mange år, men hadde relativt liten anvendelse før UKPDS-studien (United Kingdom Prospective Diabetes Study) ble publisert i 1998 ( 1 ). Denne studien viste at...
Kåre I. Birkeland, Tor Claudi, Viggo Hansteen, Kristian F. Hanssen, Ingvar Hjermann, Trond Jenssen, Jak Jervell, Ingrid Os
10.09.2000
Den vanligste årsaken til for tidlig død blant pasienter med diabetes er hjerte- og karsykdommer, og forekomsten av slike sykdommer er flere ganger så høy hos diabetikere som hos ikke-diabetikere (1...
Kristian F. Hanssen
21.06.2016
Jørgensen, Anders Palmstrøm Tazmini, Kiarash Nasjonal veileder i endokrinologi 163 s, tab, ill. Oslo: Norsk endokrinologisk forening, 2015. Pris: Gratis for medlemmer ISBN 978-82-690118-0-7 (PDF)...
Kristian F. Hanssen, Tore Julsrud Berg
30.08.2000
Diabetes er en alvorlig sykdom som rammer stadig flere også i Norge. Tidsskriftet vil derfor i dette og følgende numre presentere en artikkelserie om diabetes. De diagnostiske kriterier for diabetes...
Jens Petter Berg, Kristian F. Hanssen, Kristian S. Bjerve, Tor Claudi, Knut Dahl-Jørgensen, Pål Rustad, Sverre Sandberg, Torild Skrivarhaug
18.03.2011
Analyse av hemoglobin A 1c (HbA 1c ) er det viktigste hjelpemidlet til å vurdere hvor godt regulert blodsukkernivået til en pasient med diabetes er over tid. I januar i år anbefalte WHOs...
Kristian F. Hanssen
10.01.2012
Hilsted, Jannik Borch-Johnsen, Knut Christiansen, Jens Sandahl Diabetes Sygdom, behandling og organisation. 2. utg. 403 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 298 ISBN 978-87-628-...
Kristian F. Hanssen
21.02.2012
Verdens største legemiddelfirmaer har nylig godtatt gigantbøter for ulovlig markedsføring. Leger er i stor grad implisert. Nå er det tid for forandring! Faksimile av BMJs omtale av forliket mellom...
Kristian F. Hanssen
28.05.2013
Barnett, Anthony H. Type 2 diabetes 2. utg. 162 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20 ISBN 978-0-19-959617-1 Dette er en liten håndbok om type 2-diabetes. Den ligger godt i...
Kristian F. Hanssen
22.01.2013
Greene, Jeremy A. Watkins, Elizabeth Siegel Prescribed Writing, filling, using and abusing the prescription in modern America. 329 s. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2012. Pris USD...