Dårlig resultat uten radiolog

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra tid til annen publiseres det i Tidsskriftet artikler der bildediagnostikk er en vesentlig del av innholdet – men der det ikke er radiolog eller ev. nukleærmedisiner som medforfatter eller en slik gis honnør for veiledning så leserne kan forstå at det har vært en fagperson innenfor bildediagnostikk med i bildet.

  Dette gjelder senest i Tidsskriftet nr. 17/2012 (1). I Kiarash Tazmini og medarbeideres artikkel er tre av fire figurer radiologisk bildediagnostikk. En av dem (fig 3) inneholder direkte feil. Det anføres i figurteksten at det dreier seg om CT abdomen uten kontrast (det formodes at man mener kontrastmiddel, kontrast er det i alle bilder). Bildet viser imidlertid et opptak i portovenøs kontrastmiddelfase med god fylling av levervenene og med helt normal attenuasjon i leveren i forhold til kontrastmiddelfase – altså ingen attenuasjon som skulle gi holdepunkter for patologiske jernavleiringer, hvilket er et hovedpunkt i artikkelen.

  Vi synes nok at siden artikkelforfatterne ikke hadde radiolog med i utgangspunktet, burde den medisinske redaktøren ha påpekt dette. Norsk radiologisk forening håper at publiserende kliniske kolleger kan ha dette i mente, likeledes de medisinske redaktørene. Således kan man unngå slike feil, og Tidsskriftets seriøsitet vil ikke lide når alle aktuelle medisinske disipliner er involvert.

  På vegne av styret i Norsk radiologisk forening: Gaute Hagen, Anne Negård, Per Kristian Hol, Anne Taule, Petter Hurlen, Jan Ole Frantzen, Roar Pedersen, Elisabeth Olstad, Ulrika Ekseth

  Publisert som rask respons i nettutgaven 25.9. 2012.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media