Redaksjonen svarer:

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Innleggene fra Jon Heger og fra Gaute Hagen og medarbeidere viser – igjen – hvor årvåkne Tidsskriftets lesere er. Det viser også hvor raskt rettelser nå blir publisert. Artikkelen med feilaktig CT-bilde ble publisert 18.9. 2012, innleggene fra Heger og fra Hagen og medarbeidere ble publisert på nett henholdsvis 24.9. og 25.9. Rettelsen kom på plass i Tidsskriftets papirutgave nr. 20/2012 (1).

Hvorvidt radiolog burde ha vært medforfatter, bl.a. for å unngå feil som dette, er et tilbakevendende tema (2, 3). Vancouver-reglene inneholder bestemmelser om hvem som skal og hvem som ikke skal inngå i forfatterlisten til vitenskapelige artikler (4). Redaksjonen er klar over at forfatterskapsspørsmål er følsomme, men vi kan vanskelig overprøve forfatterne her og forutsetter at retningslinjene blir fulgt (5).

Anbefalte artikler