Gaute Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gaute Hagen

Bjørn Arild Halvorsen, Olaf Rødevand, Gaute Hagen, Espen Herud, Wojciech Mielczarek, Per Mølstad
09.10.2008
Referansemetoden for anatomisk diagnostikk av koronarsykdom er invasiv koronar angiografi, men undersøkelsen er ressurskrevende og utføres kun ved et fåtall større sykehus i Norge. Omkring 40 % av...
Gaute Hagen, Raymond Brønn, Per Kristian Hol, Bente Lund Neple, Peter Mæhre Lauritzen, Helga M. Brøgger, Billy Roger Parimalasingham, Lars Hagen Henriksen, Tanja Rønsen
05.07.2016
Å la radiografer beskrive røntgenbilder er foreslått som løsning på et ikke definert kapasitetsproblem. Dette har ført til en debatt i det radiologiske miljøet, og flere viktige spørsmål stilles: Tas...
Gaute Hagen
17.03.2005
Tredimensjonal rotasjonsangiografi (3D-RA) er en etablert metode innenfor den intervensjonelle nevroradiologien for kartlegging av hjernens blodårer. Metoden har imidlertid også et stort potentiale...
Gaute Hagen
12.11.2012
Fra tid til annen publiseres det i Tidsskriftet artikler der bildediagnostikk er en vesentlig del av innholdet – men der det ikke er radiolog eller ev. nukleærmedisiner som medforfatter eller en slik...