Wenche Rødseth Brede

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Wenche Rødseth Brede (f. 1951) er m.sc. og spesialbioingeniør.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for klinisk farmakologi

St. Olavs hospital

Artikler av Wenche Rødseth Brede
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media