Ketil Arne Espnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ketil Arne Espnes

Ketil Arne Espnes, Olav Spigset, Gerd Jorunn Møller Delaveris, Jørg Mørland, Anne Smith-Kielland
07.09.2006
De siste årene har leger fått flere og flere oppgaver i utredning, diagnostikk, behandling og sekundærforebygging av rusmiddelproblemer. Rask diagnostikk av inntak av rusmidler vil i mange...
Arne Helland, Ketil Arne Espnes, Arne Reimers, Trond Aamo, Kolbjørn Zahlsen, Tarjei Rygnestad, Olav Spigset
03.01.2008
Ved enkelte kliniske problemstillinger, og særlig ved mistanke om forgiftninger, kan det være ønskelig med rask påvisning av legemidler og/eller rusmidler i en pasientprøve. Tradisjonelt har...
Andreas Austgulen Westin, Ruth-Anne Larsen, Ketil Arne Espnes, Olav Spigset
12.11.2012
Therapeutic drug monitoring (TDM) can be useful in a number of clinical situations ( 1 ). Measuring drug levels in blood, serum or plasma (a definition of these test materials is provided in Box 1)...
Andreas Austgulen Westin, Wenche Rødseth Brede, Ketil Arne Espnes
30.10.2012
In a drug rehabilitation clinic several patients appeared to be intoxicated. Urine specimens were collected and tested for drug abuse, but no substances were detected. Later, one of the patients...
Ketil Arne Espnes, Rikke Holm Løvaas, Olav Spigset
15.05.2012
A man in his late seventies who had had well-regulated diabetes mellitus type 2 for the previous seven years suddenly developed a sharp increase in blood glucose and haemoglobin A 1c (HbA 1c ) levels...
Roar Dyrkorn, Ketil Arne Espnes
04.03.2011
Stadig flere medisinske tilstander kan behandles, mange av dem med legemidler. Bivirkninger og feil ved disse er svært vanlig, og samordning av medisinlister mellom ulike behandlingsnivå har vist seg...
Andreas Austgulen Westin, Ruth-Anne Larsen, Ketil Arne Espnes, Olav Spigset
12.11.2012
Ved mange kliniske problemstillinger vil det være nyttig å få utført legemiddelanalyser i pasientprøver ( 1 ). Måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod, serum eller plasma (definisjon av...
Andreas Austgulen Westin, Wenche Rødseth Brede, Ketil Arne Espnes
30.10.2012
I en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere fremsto flere pasienter som beruset. Det ble tatt urinprøver til rusmiddelscreening, men ingen rusmidler ble påvist. Senere innrømmet en av pasientene at...
Ketil Arne Espnes, Rikke Holm Løvaas, Olav Spigset
15.05.2012
En mann i slutten av 70-årene med velregulert diabetes mellitus type 2 de siste sju årene fikk plutselig en kraftig økning i nivået av blodglukose og hemoglobin A 1c (HbA 1c ). Etter hvert ble en...