Harald Brauer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Brauer

Pål Grøndahl, Cato Grønnerød, Ulf Stridbeck, Henning Værøy, Harald Brauer
21.08.2012
Rettsforhandlingene etter terroren 22. juli er avsluttet og norsk rettspsykiatri er gjenstand for debatt som aldri før. I denne debatten savner vi en prinsipiell drøfting av strafferettslig...
Pål Grøndahl, Cato Grønnerød, Ulf Stridbeck, Henning Værøy, Harald Brauer
16.10.2012
Professor Øyvind Thomassen betegner undertegnedes tipunktsplan for en bedre rettspsykiatri som «ny vin på gamle krukker». Han er ikke alene om å karakterisere våre forslag i fiffige bilder. Tidligere...
Harald Brauer, Egil W. Martinsen
24.01.2012
En 30 år gammel kvinne ble etter fødsel i økende grad forvirret, desorientert og agitert. Ektemannen kontaktet legevakten, og det endte med at hun ble tvangsinnlagt i akuttpsykiatrisk avdeling. På...
Egil W. Martinsen, Harald Brauer
30.04.2012
Vi takker Carl S. Albretsen for viktig innspill til vår artikkel om behandling av en kvinne med postpartumpsykose ( 1 ). Det er dramatisk når moren til et spedbarn blir alvorlig syk. Helsearbeidere...
Kristin Bjartveit, Espen Hauk Helskog, Peter Daniel Kryvi, Harald Brauer
25.02.2014
En kvinne i 30-årene ble innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling fra sykehjem. Hun var sengeliggende, sondeernært og diagnostisert med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME). Det...