Cato Grønnerød

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cato Grønnerød

Pål Grøndahl, Cato Grønnerød, Ulf Stridbeck, Henning Værøy, Harald Brauer
21.08.2012
Rettsforhandlingene etter terroren 22. juli er avsluttet og norsk rettspsykiatri er gjenstand for debatt som aldri før. I denne debatten savner vi en prinsipiell drøfting av strafferettslig...
Pål Grøndahl, Cato Grønnerød, Ulf Stridbeck, Henning Værøy, Harald Brauer
16.10.2012
Professor Øyvind Thomassen betegner undertegnedes tipunktsplan for en bedre rettspsykiatri som «ny vin på gamle krukker». Han er ikke alene om å karakterisere våre forslag i fiffige bilder. Tidligere...