Pål Grøndahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Grøndahl

Pål Grøndahl, Ellen Wessel, Svein Magnussen
24.06.2019
Traumatiske hendelser fører ikke til amnesi for hendelsesforløpet, ifølge nyere hukommelsesforskning. Men både diagnosemanualer, fagfolk og rettssystemet opererer med psykogent betinget amnesi som...
Pål Grøndahl
28.01.2019
Kris Goethals, red. Forensic psychiatry and psychology in Europe A cross-border study guide. 351 s, tab, ill. Cham: Springer, 2018. Pris EUR 110 ISBN 978-3-319-74662-3 Det engelske uttrykket «...
Pål Grøndahl
12.06.2003
Høyer, G Dalgard, OS Lærebok i rettspsykiatri 365 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2002. Pris NOK 425 ISBN 82-417-1108-5 En ny norsk lærebok i rettspsykiatri utkom i 2002. Dette er den andre...
Pål Grøndahl
10.08.2000
Dersom en person har begått en alvorlig kriminell handling, og det ved en rettspsykiatrisk undersøkelse viser seg at personen er å anse som sinnssyk (straffeloven § 44), så kan vedkommende ikke...
Pål Grøndahl
03.02.2005
Rosenqvist, Randi Rasmussen, Kirsten Rettspsykiatri i praksis 293 s, tab. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. Pris NOK 369 ISBN 82-15- 00393-1 Randi Rosenqvist & Kirsten Rasmussen har kommet med 2...
Pål Grøndahl, Cato Grønnerød, Ulf Stridbeck, Henning Værøy, Harald Brauer
21.08.2012
Rettsforhandlingene etter terroren 22. juli er avsluttet og norsk rettspsykiatri er gjenstand for debatt som aldri før. I denne debatten savner vi en prinsipiell drøfting av strafferettslig...
Pål Grøndahl, Cato Grønnerød, Ulf Stridbeck, Henning Værøy, Harald Brauer
16.10.2012
Professor Øyvind Thomassen betegner undertegnedes tipunktsplan for en bedre rettspsykiatri som «ny vin på gamle krukker». Han er ikke alene om å karakterisere våre forslag i fiffige bilder. Tidligere...
Pål Grøndahl
28.01.2014
Raine, Adrian The anatomy of violence The biological roots of crime. 478 s, ill. London: Penguine Books, 2013. Pris GBP 25 ISBN 978-1-846-14307-6 I Philip Kerrs futuristiske kriminalroman A...