Kim Alexander Tønseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kim Alexander Tønseth

Kim Alexander Tønseth, Elisabeth Valio Sætnan, Michael Reginald Schneider, Astrid Schjelderup Berntsen, Pernille Lindholm, Truls Ryder, Kristin Eidal
19.04.2021
Kjartan Arctander var avdelingsleder ved Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus. Han ble akutt syk like etter nyttår og døde 2. februar, bare 63...
Tuva Berit Berg-Knudsen, Christoffer Aam Ingvaldsen, Gro Mørk, Kim Alexander Tønseth
29.06.2020
Excision of skin lesions takes place regularly in general practice. The procedure is simple, but correct execution depends on a knowledge of skin anatomy and basic surgical principles. This article...
Tuva Berit Berg-Knudsen, Christoffer Aam Ingvaldsen, Gro Mørk, Kim Alexander Tønseth
23.06.2020
Eksisjon av hudlesjoner gjøres regelmessig i allmennpraksis. Prosedyren er enkel, men riktig utførelse forutsetter kunnskap om hudanatomi og basalkirurgiske prinsipper. Denne artikkelen presenterer...
Christoffer Aam Ingvaldsen, Kim Alexander Tønseth
24.01.2017
Auricular haematomas typically occur as a result of the auricle being pulled or subjected to blunt trauma in association with contact sports, accidents or violence. An auricular haematoma requires...
Christoffer Aam Ingvaldsen, Kim Alexander Tønseth
19.01.2017
Ørehematomer oppstår typisk ved stumpt traume eller drag mot aurikkelen i forbindelse med (kamp)sport, uhell eller voldsepisoder. Et ørehematom trenger rask kirurgisk håndtering for å unngå...
Tyge Tind Tindholdt, Kim Alexander Tønseth, Tomm Kristian Bjærke, Frank Ellof Åbyholm
09.08.2007
Basalcellekarsinom er den vanligste type hudkreft. I Norge registreres det ca. 6 500 nye tilfeller hvert år ( 1 ). Tradisjonell behandling er kirurgisk fjerning. Det er effektivt – med en...
Tyge Tind Tindholdt, Kim Alexander Tønseth
09.08.2007
Brystrekonstruksjon gjøres ved landets plastikkirurgiske avdelinger. Behandlingen som tilbys, varierer fra pasient til pasient ( 1 ), og mange spørsmål må avklares før endelig beslutning om...
Kim Alexander Tønseth
28.06.2007
Brennmaneter forekommer i de fleste farvann og forbrenning ved kontakt med maneten skjer relativt ofte om sommeren. Brennmaneter kan variere i størrelse fra et par millimeter til arter med...
Kim Alexander Tønseth
27.08.2009
Årsakene til tumor på hånden kan være mange, og det er derfor viktig at de som vurderer dette, innehar tilfredsstillende kompetanse slik at det blir håndtert riktig. Otto Inge Molværs sykehistorie er...
Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Hans Erik Karlsen
25.06.2009
For mange nordmenn medfører sommeren et ublidt møte med en brennmanet. Behandlingsanbefalingene er mangelfulle på grunn av manglende dokumentasjon. I motsetning til det som ofte blir hevdet bør man...
Erlend Tolaas, Cathrine Wold Knudsen, Lisbet Sviland, Kim Alexander Tønseth
14.05.2009
Hidradenitis suppurativa (HS) (av gresk hidros = svette, aden = kjertel, suppurativa = pussdannende) er en kronisk residiverende hudsykdom kjennetegnet av ømme byller i armhulene eller lyskeområdet...
Kim Alexander Tønseth
19.02.2004
Undertegnede har med interesse lest innlegget om arrbehandling av Hjellestad & Vindenes rettet mot vår artikkel om keloid og hypertrofisk arrdanning i Tidsskriftet nr. 21/2003 ( 1 ). Det er...
Kim Alexander Tønseth, Kjetil Stubberud, Tyge Tind Tindholdt
20.05.2004
Vi har med interesse lest innlegget til Lars Hagen Henriksen angående brystproteser i Tidsskriftet nr. 6/2004 ( 1 ), hvor det angis at det ikke er mulig å foreta en totalvurdering av et protesebryst...
Cathrine Wold Knudsen, Kim Alexander Tønseth
04.03.2011
Patients with pressure ulcers (decubitus) represent a group of patients who often need extensive nursing, management and other medical treatment. Health personnel should identify patients at risk of...
Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Are Hugo Pripp, Hans Erik Karlsen
26.06.2012
Contact with jellyfish can cause local skin discomfort and at worst serious reactions. It is estimated that more than 150 million people worldwide come into contact with jellyfish that cause symptoms...
Kenneth Chiu, Tyge Tind Tindholdt, Kim Alexander Tønseth
09.02.2016
It is common for an intravascular catheter to be inserted to administer various types of therapy. Extravasation occurs frequently, and in the most severe cases plastic surgeons are often summoned to...
Trond Diseth, Ira Haraldsen, Thomas Schreiner, Kim Alexander Tønseth
20.05.2010
Vi er klar over at Tidsskriftet har redaksjonell frihet på eget ansvar. Likevel tillater vi oss å undre oss over at man i samme nummer som vi presenterer en fagartikkel om kjønnskorrigerende kirurgi...
Cathrine Wold Knudsen, Kim Alexander Tønseth
04.03.2011
Pasienter med trykksår (decubitus) representerer en pasientgruppe som ofte har behov for mye pleie, tilrettelegging og annen medisinsk behandling. Helsepersonell må tidlig identifisere pasienter som...
Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Are Hugo Pripp, Hans Erik Karlsen
26.06.2012
Kontakt med brennmaneter kan gi lokale plager i huden og i verste fall alvorlige reaksjoner. På verdensbasis regner man med at mer enn 150 millioner mennesker kommer i kontakt med maneter som...
Kim Alexander Tønseth
06.03.2012
Hasanbegovic, Emir Jønsson, Bo Plastikkirurgi En guide. 259 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 270 ISBN 978-87-7749-615-8 Målgruppen er primært personer som ønsker å gjennomgå kosmetisk...