Camilla Svenningsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Camilla Svenningsen

Olav Molven, Camilla Svenningsen
07.02.2012
Helsepersonell og virksomheter (helseforetak og kommuner) skal yte «forsvarlig helsehjelp» ( 1  –  3 ). Dette faglige og rettslige kravet innholdsbestemmes i praksis av Statens helsetilsyn ( 4 , 5...
Olav Molven, Camilla Svenningsen
07.08.2012
Arne Høiseth påstår at vi i artikkelen vår har angitt feil begrunnelse for at saker mot to leger ble strafferettslig henlagt. Dertil fremmer han en del generelle påstander, synspunkter og...