Ellen Merete Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Merete Hagen

Ellen Merete Hagen, Johan A. Aarli, Marit Grønning
20.11.2001
Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus har helt fra åpningen i 1952 behandlet pasienter med traumatiske ryggmargsskader. Disse pasientene representerer store behandlings- og rehabiliteringsmessige...
Ellen Merete Hagen, Elisabeth Farbu, Laurence Bindoff
10.08.2001
Metoklopramid (Afipran) har vært brukt i behandling av kvalme i Norge siden begynnelse av 1970-årene. Medikamentet brukes hyppig både i allmennpraksis og i sykehus, og i forbindelse med...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Nils Erik Gilhus, Marit Grønning
17.04.2012
By definition, a spinal cord injury is an acute traumatic injury to the spinal cord that leads to varying degrees of motor and/or sensory deficits and paralysis ( 1 ). Although injury of the cauda...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Marit Grønning, Svein Faerestrand
15.05.2012
Traumatic spinal cord injury is defined as an acute injury of the spinal cord which results in a varying degree of paralysis and/or sensory disorder ( 1 ). Injury to the cauda equina is included in...
Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning
30.04.2012
Spasticity is a relatively common phenomenon in patients with a disease or injury of the central nervous system, and is a sign of damage to upper motor neurons. Up to 70 % of patients with spinal...
Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning
30.04.2012
Pain is common in patients with spinal cord injury (SCI). Up to 80 % of SCI patients are reported to suffer from chronic pain ( 1 ). The pain may be of nociceptive or neuropathic type or a...
Ellen Merete Hagen, Ivar Otto Gjerde, Christian Vedeler, Nils Hovdenak
30.04.2000
Vi er glad for interessen for vår artikkel. Bøhmer peker på viktige forhold i bedømmelsen av vitaminstatus og vitaminbehandling. Vårt presisjonsnivå har ikke vært høyt nok i angivelsen av verdiene...
Ellen Merete Hagen, Ivar Otto Gjerde, Christian Vedeler, Nils Hovdenak
20.02.2000
Cøliaki er en T-cellemediert immunologisk sykdom i tynntarmen, karakterisert ved svinn av tarmtottene, hyperplasi av kryptene og infiltrasjon av lymfoid vev i mucosa. Nevrologiske tilstander ved...
Jana Midelfart Hoff, Lise Walter Bjerke, Paul Egil Gravem, Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand
17.04.2012
Trykksår, decubitus, defineres som en avgrenset skade på huden og/eller det underliggende vevet, vanligvis over beinfremspring, der skaden skyldes trykk eller trykk kombinert med skjærende krefter (...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Marit Grønning, Svein Færestrand
15.05.2012
Traumatisk ryggmargsskade defineres som en akutt skade av ryggmargen som resulterer i varierende grad av pareser og/eller sensorisk forstyrrelse ( 1 ). Skader på cauda equina er inkludert i...
Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning
30.04.2012
Spastisitet er et relativt vanlig fenomen hos pasienter med sykdom eller skade i sentralnervesystemet og er et tegn på skade av øvre motornevron. Opptil 70 % av pasientene med ryggmargsskade utvikler...
Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning
30.04.2012
Smerter er vanlig hos ryggmargsskadede. Det rapporteres at opptil 80 % av pasientene plages av kroniske smerter ( 1 ). Smertene kan være nociseptive og nevropatiske, alene eller i kombinasjon...
Ellen Merete Hagen, Marit Grønning, Tiina Rekand
07.08.2012
Vi takker Ragnar Stien for kommentarer til vår temaserie om ryggmargsskader. Artikkelserien er ikke fullstendig. Flere viktige områder er ikke dekket, som akuttbehandling, urologiske komplikasjoner...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Marit Grønning, Svein Færestrand
26.06.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1115 – 20 I Tidsskriftet nr. 9/2012, side 1118 skal det i figurteksten til figur 3 være med et avsnitt til: T10 – T12 God kontroll av mage og ryggmuskulatur Noe kraft...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Marit Grønning
17.04.2012
Forekomsten av traumatiske ryggmargsskader har økt de siste 50 år. Hovedårsakene er fall og trafikkulykker som potensielt kan forebygges Ryggmargsskader forekommer heldigvis sjelden, men for dem som...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Nils Erik Gilhus, Marit Grønning
17.04.2012
Traumatisk ryggmargsskade er per definisjon en akutt skade av ryggmargen som resulterer i varierende grad av sensoriske forstyrrelser og pareser ( 1 ). Skader på cauda equina er inkludert i...