Tiina Rekand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tiina Rekand

Ann Louise Pettersen, Annette Halvorsen, Siv Anita Horn, Tiina Rekand
23.09.2019
A spinal cord injury registry has been shown to constitute a useful tool for raising the quality of the treatment provided to patients with a spinal cord injury. There are relatively few spinal cord...
Ann Louise Pettersen, Annette Halvorsen, Siv Anita Horn, Tiina Rekand
23.09.2019
Et ryggmargsskaderegister har vist seg å være et nyttig verktøy for å heve kvaliteten av behandlingen for pasienter med ryggmargsskade. Det er ikke mange ryggmargsskadde i Norge, omtrent 120 nye...
Hilde Marie Torgauten, Petter Schandl Sanaker, Tiina Rekand
07.05.2019
An elderly man sustained a cervical spinal cord injury after a fall down the stairs. The rehabilitation process was delayed by repeated infections with few clinical signs. Spinal cord injury also...
Hilde Marie Torgauten, Petter Schandl Sanaker, Tiina Rekand
06.05.2019
En eldre mann pådro seg en cervikal ryggmargsskade etter et fall i trappen. Rehabiliteringsprosessen ble forsinket av stadige infeksjoner med få kliniske funn. Ryggmargsskade omfatter også skade på...
Tiina Rekand
13.12.2007
Den første assosiasjon man vanligvis får til navnet Bekhterev, er tilstanden ankyloserende spondylitt, som ofte omtales som Bekhterevs sykdom eller Bekhterevs syndrom. Mannen hvis navn er knyttet til...
Tiina Rekand
22.04.2004
Poliomyelitt var en hyppig epidemisk sykdom i hele verden, også i Norge, frem til innføringen av poliovaksinen i slutten av 1950-årene. Sykdommen er forårsaket av poliovirus med tre serotyper...
Tiina Rekand, Halvor Næss
30.04.2003
Da sovjetstyret var slutt og Estland fikk gjenopprettet sin selvstendighet i 1990, annonserte Estlands president Lennart Meri en kraftig satsing på informasjonsteknologi og moderne teknologi i alle...
Tiina Rekand, Ilmar Sulg
09.01.2003
Absint er en sterk likør som består av alkohol og urter, først og fremst malurt. I slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundre var kunstnermiljøet i Paris preget av absintbruken. I...
Elisabeth Farbu, Tiina Rekand, Nils Erik Gilhus, Vegard Strøm, Arve Opheim, Johan Kvalvik Stanghelle, Johan A. Aarli
23.09.2004
Postpoliosyndrom er karakterisert av ny muskelsvakhet, smerte, tretthet og praktisk funksjonstap som utvikler seg minimum 15 år etter akutt poliomyelitt (polio) ( 1 ). Som årsaker til denne svikten...
Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning
30.04.2012
Spasticity is a relatively common phenomenon in patients with a disease or injury of the central nervous system, and is a sign of damage to upper motor neurons. Up to 70 % of patients with spinal...
Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning
30.04.2012
Pain is common in patients with spinal cord injury (SCI). Up to 80 % of SCI patients are reported to suffer from chronic pain ( 1 ). The pain may be of nociceptive or neuropathic type or a...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Nils Erik Gilhus, Marit Grønning
17.04.2012
By definition, a spinal cord injury is an acute traumatic injury to the spinal cord that leads to varying degrees of motor and/or sensory deficits and paralysis ( 1 ). Although injury of the cauda...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Marit Grønning, Svein Faerestrand
15.05.2012
Traumatic spinal cord injury is defined as an acute injury of the spinal cord which results in a varying degree of paralysis and/or sensory disorder ( 1 ). Injury to the cauda equina is included in...
Ingebjørg Irgens, Linn Kleven, Hilde Sørli, Johan Kvalvik Stanghelle, Tiina Rekand
20.10.2015
Outpatient telemedical follow-up can facilitate quick and ongoing contact between the patient and the primary and specialist healthcare services. A recent pilot study on telemedical follow-up of...
Tiina Rekand, Inga Strand, Nina Langeland, Lars Haarr
22.09.2005
Verdens helseorganisasjon (WHO) tok i 1988 initiativet til å stoppe poliovirussmitte ved bruk av oral vaksinasjon. På det tidspunktet var poliovirus endemisk i 125 land, med mer enn 350 000...
Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning
30.04.2012
Spastisitet er et relativt vanlig fenomen hos pasienter med sykdom eller skade i sentralnervesystemet og er et tegn på skade av øvre motornevron. Opptil 70 % av pasientene med ryggmargsskade utvikler...
Tiina Rekand
27.11.2012
Ponsford, Jennie Sloan, Sue Snow, Pamela Traumatic brain injury Rehabilitation for everyday adaptive living. 2. utg. 414 s, tab, ill. Hove: Psychology Press, 2012. Pris GBP 40 ISBN 978-1-84872-027-5...
Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning
30.04.2012
Smerter er vanlig hos ryggmargsskadede. Det rapporteres at opptil 80 % av pasientene plages av kroniske smerter ( 1 ). Smertene kan være nociseptive og nevropatiske, alene eller i kombinasjon...
Ellen Merete Hagen, Marit Grønning, Tiina Rekand
07.08.2012
Vi takker Ragnar Stien for kommentarer til vår temaserie om ryggmargsskader. Artikkelserien er ikke fullstendig. Flere viktige områder er ikke dekket, som akuttbehandling, urologiske komplikasjoner...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Marit Grønning, Svein Færestrand
26.06.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1115 – 20 I Tidsskriftet nr. 9/2012, side 1118 skal det i figurteksten til figur 3 være med et avsnitt til: T10 – T12 God kontroll av mage og ryggmuskulatur Noe kraft...