Svein Færestrand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Færestrand

Hans Morten Kristiansen*, Svein Færestrand
06.09.2007
I den vestlige verden rammer hjertesvikt årlig ca. 2,5  av befolkningen i 60-årsalderen, men andelen øker til 2 – 3 % i 80-årsalderen. Hjertesvikt er et stort helseproblem og vil også være det i...
Svein Færestrand
22.04.2004
Årlig insidens av hjertesvikt øker med alderen ( 1 ). Konvensjonell fysiologisk atrioventrikulær pacing hos pasienter med betydelig nedsatt venstre ventrikkel-funksjon og hjertesvikt bedrer ikke...
Svein Færestrand, Peter Schuster, Ole-Jørgen Ohm
20.03.2001
Hjertesvikt rammer nesten 15 millioner mennesker globalt, og er et av verdens største helseproblemer. Insidensen av hjertesvikt per 1 000 innbyggere per år øker med alderen fra gjennomsnittlig 1 – 5...
Jian Chen, Ole-Jørgen Ohm, Per Ivar Hoff, Ole Rossvoll*, Knut Ståle Erga, Svein Færestrand
20.03.2001
Atrieflutter ble første gang beskrevet av W.A. Jolly og B.A. Ritchie i 1911 (1). Gjennom de påfølgende tiår har omfattende undersøkelser gitt økende forståelse om arytmimekanismen, mens patogenesen...
Ole-Jørgen Ohm, Jian Chen, Per Ivar Hoff, Ole Rossvoll*, Knut Ståle Erga, Svein Færestrand
20.03.2001
Farmakologisk behandling, elektrokonvertering med likestrømssjokk og forskjellige hjertestimuleringsteknikker er gjennom flere år blitt benyttet for å behandle pasienter med atrieflutter. Imidlertid...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Marit Grønning, Svein Færestrand
26.06.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1115 – 20 I Tidsskriftet nr. 9/2012, side 1118 skal det i figurteksten til figur 3 være med et avsnitt til: T10 – T12 God kontroll av mage og ryggmuskulatur Noe kraft...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Marit Grønning, Svein Færestrand
15.05.2012
Traumatisk ryggmargsskade defineres som en akutt skade av ryggmargen som resulterer i varierende grad av pareser og/eller sensorisk forstyrrelse ( 1 ). Skader på cauda equina er inkludert i...
Torbjørn Holm, Svein Færestrand, Alf Inge Larsen, Kari Borgny Jønland, Lars Gullestad, Kenneth Dickstein, Ulf Köpp, Per Anton Sirnes, Pål M. Tande, Torkel Steen, Erik Kongsgård
27.05.2014
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand med høy dødelighet og med en forekomst på 1 – 3 % av befolkningen i den vestlige verden ( 1 ). Årlig vil ca. 2,5 % av befolkningen i 60-årsalderen rammes,...