Trygve Hausken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trygve Hausken

Jørgen Valeur, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Gülen Arslan Lied, Geir Folvik, Kristine Lillestøl Gunnar Nysæter, Tore Midtvedt, Ingvard Wilhelmsen, Lars Birger Nesje, Odd Helge Gilja
22.02.2021
Arnold Berstad died on New Year’s Eve 2020. Norway has lost one of its leading gastroenterologists – and perhaps the most curious, innovative and inspiring professional in the field...
Jørgen Valeur, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Gülen Arslan Lied, Geir Folvik, Kristine Lillestøl, Gunnar Nysæter, Tore Midtvedt, Ingvard Wilhelmsen, Lars Birger Nesje, Odd Helge Gilja
22.02.2021
Arnold Berstad døde nyttårsaften 2020. Norge har mistet en av sine fremste gastroenterologer – kanskje den mest nysgjerrige, nytenkende og inspirerende. Arnold ble født i...
Odd Helge Gilja, Trygve Hausken, Svein Ødegaard, Øystein Wendelbo, Michaela Thierley
09.10.2003
Ultrasonografi er en bildedannende og pasientvennlig metode som egner seg godt for undersøkelse ved sykesengen. Klinikeren, som i detalj kjenner pasientenes sykehistorie og funn, har gode...
Jan G. Hatlebakk, Birgitte-Elise Grinde Emken, Valery Glazkov, Dag Arne Lihaug Hoff, Trygve Hausken
08.01.2013
Proton pump inhibitors (PPI) are the most widely used prescription drugs for gastro-oesophageal reflux disease (GORD). Surveys indicate varying prescription practice by doctors and varying use by...
Lucy J. Robertson, Kristoffer Relling Tysnes, Kurt Hanevik, Nina Langeland, Kristine Mørch, Trygve Hausken, Karin Nygård
20.10.2015
I en artikkel om Giardia -utbruddet i Bergen i Tidsskriftet ble hundeavføring foreslått som en mer sannsynlig smittekilde enn kloakklekkasje. Vi mener at dette er usannsynlig og at hypotesen kan...
Lucy J. Robertson, Kristoffer Relling Tysnes, Kurt Hanevik, Nina Langeland, Kristine Mørch, Trygve Hausken, Karin Nygård
20.10.2015
In an article published in this journal on the outbreak of giardiasis in Bergen, dog faeces were suggested as a more probable source of infection than sewage leakage. In our opinion this is unlikely...
Jørgen Valeur, Trygve Hausken
12.11.2012
En mann i 50-årene var gjentatte ganger innlagt i sykehus med akutt innsettende bukdistensjon og spørsmål om ileus, men hadde hver gang normal avgang av luft og avføring. Røntgen oversikt abdomen var...
Trygve Hausken, Jørgen Valeur
26.06.2012
Illustrasjon © Jørgen Valeur Tyngdekraften påvirker alle kroppens organsystemer ( 1 ). I liggende stilling vil magesekkens antrum utvides i leie mot høyre (det øverste bildet) og avlastes i leie mot...
Jan G. Hatlebakk, Birgitte-Elise Grinde Emken, Valery Glazkov, Dag Arne Lihaug Hoff, Trygve Hausken
08.01.2013
Protonpumpehemmere (PPI) er de mest brukte reseptpliktige medikamenter ved gastroøsofageal reflukssykdom. Undersøkelser tyder på ulik forskrivingspraksis blant leger og varierende...
Gülen Arslan Lied, Odd Helge Gilja, Trygve Hausken
25.02.2014
Medikamentet silibinin brukes i en del land og påstås å ha en leverprotektiv effekt. Vi har nylig utredet en pasient som fikk reversert patologiske leververdier etter at hun ble forskrevet...