Jørgen Valeur

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen Valeur

Jørgen Valeur, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Gülen Arslan Lied, Geir Folvik, Kristine Lillestøl Gunnar Nysæter, Tore Midtvedt, Ingvard Wilhelmsen, Lars Birger Nesje, Odd Helge Gilja
22.02.2021
Arnold Berstad died on New Year’s Eve 2020. Norway has lost one of its leading gastroenterologists – and perhaps the most curious, innovative and inspiring professional in the field...
Jørgen Valeur, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Gülen Arslan Lied, Geir Folvik, Kristine Lillestøl, Gunnar Nysæter, Tore Midtvedt, Ingvard Wilhelmsen, Lars Birger Nesje, Odd Helge Gilja
22.02.2021
Arnold Berstad døde nyttårsaften 2020. Norge har mistet en av sine fremste gastroenterologer – kanskje den mest nysgjerrige, nytenkende og inspirerende. Arnold ble født i...
Frederik Emil Juul, Jørgen Valeur
19.08.2019
Vi takker Stig Frøland for verdifulle kommentarer til vårt innlegg om tarmflorabehandling. Vi er enige i at fekal transplantasjon er en dekkende norsk oversettelse av den engelske betegnelsen «fecal...
Frederik Emil Juul, Jørgen Valeur
16.05.2019
Hvilken norsk fagterm skal vi benytte for den engelske betegnelsen faecal microbiota transplantation og annen tarmfloramodulerende behandling? Samlingen av mikroorganismene som lever i eller på et...
Frederik Emil Juul, Jørgen Valeur
13.03.2019
Vi må slutte å besjele bakterier og andre mikrober. Etter inntak av antibiotika og ved flere sykdommer er det påvist forstyrrelser i tarmfloraen. Det har gitt opphav til en utbredt forestilling om at...
Arnhild Østerås Bøgseth, Jelena Zugic Soares, Ragnhild Undseth, Jørgen Valeur
29.11.2018
The thalamus is normally supplied with blood on both sides by small branches leading from the ipsilateral posterior communicating artery, as well as P1 and P2 segments of the posterior cerebral...
Arnhild Østerås Bøgseth, Jelena Zugic Soares, Ragnhild Undseth, Jørgen Valeur
15.11.2018
Thalamus forsynes vanligvis på begge sider av små grener avgående fra ipsilaterale a. communicans posterior, samt P1- og P2-segmenter av a. cerebri posterior. Den vanligste årsaken til skade i...
Jørgen Valeur
04.10.2007
Sykdommer knyttet til fødeinntak og kroppsvekt forekommer hyppig og har store personlige og samfunnsmessige konsekvenser. Grunnleggende innsikt i mekanismene som kontrollerer sult og metthet er...
Jørgen Valeur, Arnold Berstad
29.05.2008
Tykktarmen er et aktivt metabolsk organ og spiller en avgjørende rolle i nedbrytningen av komplekse karbohydrater. Denne funksjonen er livsviktig for planteetende dyr og kan ha stor klinisk betydning...
Jørgen Valeur
15.01.2009
Napoleon Bonaparte fremstilles ofte i karakteristisk positur, med hånden plassert på magen. Kan denne gesten skyldes at keiseren hadde magebesvær? Napoleon i studérkammeret, malt av Jacqnes-Louis...
Jørgen Valeur, Arnold Berstad
19.11.2009
I 1901 introduserte Schmidt & Strasburger begrepet «gjæringsdyspepsi» for å beskrive et syndrom som i dag ville bli oppfattet som irritabel tarm ( 1 ). Diagnosen er fremdeles kjent blant eldre...
Jørgen Valeur
30.06.2015
Should the term «intestinal flora» be weeded out of our linguistic garden? Similar to the painting The Garden of Earthly Delights (Figure 1) by Hieronymus Bosch (1450 – 1516), our digestive tract is...
Jørgen Valeur, Arnold Berstad
12.11.2013
Irritable bowel syndrome is a commonly occurring symptom complex of unknown cause. The condition is characterised by gastrointestinal problems, but is often accompanied by functional disorders in...
Jørgen Valeur, Tore Midtvedt
09.12.2014
Alterations of the intestinal microbiota may be involved in the pathogenesis of a number of disorders, but there is still uncertainty as to how such conditions should be treated The work of mapping...
Jørgen Valeur
30.06.2015
Should the term «intestinal flora» be weeded out of our linguistic garden? Similar to the painting The Garden of Earthly Delights (Figure 1) by Hieronymus Bosch (1450 – 1516), our digestive tract is...
Puneet Kaur, Astrid Bergrem, Per Gerlyng, Henrik M. Reims, Sabine Leh, Jørgen Valeur
07.06.2016
Anemi er vanlig hos rusmisbrukere og tilskrives ofte dårlig ernæringsstatus og kroniske infeksjonssykdommer. Omfattende utredning av en metadonbruker med anemi, skjelettsmerter og endret utseende...
Puneet Kaur, Astrid Bergrem*, Per Gerlyng, Henrik M. Reims, Sabine Leh, Jørgen Valeur
07.06.2016
Anaemia is common among substance abusers and is often attributed to poor nutritional status and chronic infections. However, a comprehensive assessment of a methadone user with anaemia, skeletal...
Jørgen Valeur
24.05.2016
I julenummeret av Tidsskriftet har sjefredaktøren en leseverdig lederartikkel om «det kunstige skillet mellom kroppen og dens beboer» ( 1 ). Det er vanskelig å være uenig i at dualismen burde avlives...
Arnold Berstad, Jørgen Valeur
13.12.2011
Det kan være vanskelig å motstå desserten, selv om man egentlig er mett. Innsikt i magesekkens fysiologi kan belyse hvorfor vi gjerne synes at vi har litt ekstra plass til noe søtt. Figur 1...
Jørgen Valeur, Arnold Berstad, Tore Midtvedt
04.10.2011
At tarminnholdet påvirker helsen, har vært hevdet siden oldtiden. Moderne molekylærbiologiske metoder tillater nå omfattende kartlegging av tarmfloraens sammensetning og funksjoner, og muliggjør...