Karl Bjørnar Alstadhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl Bjørnar Alstadhaug

Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
08.04.2019
Diagnosing different types of headache correctly can be challenging, but is the most important prerequisite for optimal treatment. Controlled use of acute medications and prophylaxis is recommended...
Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
03.04.2019
Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men det er den viktigste forutsetningen for optimal behandling. Det anbefales kontrollert bruk av anfallsmedisin og forebyggende...
Karl Bjørnar Alstadhaug
11.03.2019
Serena L. Orr, Benjamin W. Friedman, David W. Dodick, red. Emergency Headache Diagnosis and Management.172 s, tab, ill. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. Pris USD 58 ISBN 978-1-107-17720-8...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Merethe Karlberg
06.03.2019
En tidligere frisk kvinne i 80-årene ble påfallende trett i et selskap og utviklet i kjølvannet av hendelsen ufrivillige bevegelser. Filmen viser at når kvinnen forsøker å ligge i ro, sees relativt...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Kjell-Morten Myhr, Christine Hanssen Rinaldo
12.12.2017
Progredierende multifokal leukoencefalopati er en sjelden, opportunistisk infeksjonssykdom i hjernen, forårsaket av John Cunningham-virus (JCV). Det finnes ingen effektiv antiviral behandling, og...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Kjell-Morten Myhr, Christine Hanssen Rinaldo
12.12.2017
Progressive multifocal leukoencephalopathy is a rare, opportunistic infection of the central nervous system caused by the John Cunningham virus (JCV). There is no effective antiviral treatment...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Rolf Salvesen
29.11.2007
Smerte er en subjektiv opplevelse og er avhengig av personens tilstand, gener og av erfaring. Den kognitive oppmerksomhet om egen smerte er avgjørende for smerteopplevelse og smerteatferd. Hjernens...
Kristin Lif Breivik,, Ricardo Laurini,, Rolf Steen,, Karl Bjørnar Alstadhaug
24.09.2009
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1000–3 I ovennevnte artikkel i nr. 10/2009 s. 1001 var m. rectus lateralis forvekslet med m. rectus superior. Riktig tekst skal være: «Typisk for lesjon av tredje...
Erik Waage Nielsen, Karl Bjørnar Alstadhaug, Kjell Arne Hugaas, Rolf Salvesen
01.04.2004
En 71 år gammel mann falt om på et offentlig sted. Han var behandlet for hypertensjon de siste fem år, den senere tid med kalsiumantagonist og angiotensin II-hemmer. Anestesilege...
Kristin Lif Breivik, Ricardo Laurini, Rolf Steen, Karl Bjørnar Alstadhaug
14.05.2009
En 61 år gammel mann utviklet radierende ryggsmerter, deretter gangvansker. Han ble innlagt med paraparese og blæreparese. Under oppholdet fikk han i tillegg blant annet oculomotorius- og...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Francis Odeh, Farid Khan Baloch, Diana Hristova Berg, Rolf Salvesen
17.04.2012
Lumbar puncture, also known as spinal puncture, involves passing a needle through the wall of the dural sac (Fig. 1) ( 1 ) and into the subarachnoid space, which is filled with cerebrospinal fluid,...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Roar Kloster
17.06.2011
En mann i 70-årene ble utredet for kronisk høyresidig hodepine. Bortsett fra et hengende øyelokk og lett anisokori, typisk for Horners syndrom, ble det ikke påvist nevrologiske utfall. Cerebral MR...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Søren Jacob Bakke
30.04.2012
Det er, som bemerket av Espen Dietrichs, en utbredt oppfatning at det er cellene i oliva inferior som genererer de 2 – 3 Hz rytmiske sammentrekningene i ganen som karakteriserer palatal tremor...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Francis Odeh, Farid Khan Baloch, Diana Hristova Berg, Rolf Salvesen
17.04.2012
Lumbalpunksjon, også kalt spinalpunksjon, innebærer å føre en nål gjennom veggen av durasekken (fig 1) ( 1 ) og inn i det cerebrospinalvæskefylte subaraknoidalrommet i den lumbale delen av ryggen...
Karl Bjørnar Alstadhaug
11.12.2012
Kandel, Eric R. The age of insight The quest to understand the unconscious in art, mind, and brain, from Vienna 1900 to the present. 636 s, ill. New York, NY: Random House, 2012. Pris USD 40 ISBN 978...
Karl Bjørnar Alstadhaug
07.02.2012
Brown, Alan S. The tip of the tongue state 229 s, tab, ill. London: Psychology Press, 2011. Pris GBP 30 ISBN 978-1-84169-444-3 Dersom du ikke er i stand til å gjenkalle et ord som du mener sikkert å...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Søren Jacob Bakke
07.02.2012
En mann i 50-årene med Graves’ sykdom ble rammet av en hjernestammebetennelse av ukjent etiologi. Tilstanden stabiliserte seg, men høysignalforandringene som initialt ble sett på MR, hovedsakelig i...