Johanne Helene Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johanne Helene Iversen

Christine Årdal, Johanne Helene Iversen, Kirsten Myhr
18.10.2011
Given today’s pharmaceutical markets, it is difficult to develop new drugs for diseases that primarily affect people in developing countries. Supplementary business models are needed to address this...
Unni Gopinathan, Johanne Helene Iversen
23.08.2011
Det er mulig å utviske sosiale helseforskjeller i løpet av en generasjon. Men hvilken rolle skal helsetjenesten og helsefagarbeidere ha i dette arbeidet? Og hvordan kan helsefaglige utdanninger...
Unni Gopinathan, Johanne Helene Iversen, Kristine Husøy Onarheim
29.11.2011
I Tidsskriftet nr. 20/2011 skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre om «Global helse og utenrikspolitikk» ( 1 ). Støre viser at global helse er en prioritet for regjerningen, og utfordrer...
Christine Årdal, Johanne Helene Iversen, Kirsten Myhr
18.10.2011
Med dagens legemiddelmarkeder er det vanskelig å få utviklet nye legemidler for sykdommer som først og fremst rammer befolkningen i utviklingsland. Det er behov for nye forretningsmodeller som kan...
Christine Årdal, Johanne Helene Iversen, Kirsten Myhr
15.11.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 2016 – 8 I kronikken i Tidsskriftet nr. 20/11, s. 2016, tredje spalte, skal det i første setning under mellomtittelen stå: Verdens helseorganisasjon (WHO) opprettet i...
Johanne Helene Iversen
02.10.2012
Toebes, Brigit Hartlev, Mette Hendriks et al, Aart Health and human rights in Europe 310 s. Antwerpen: Intersentia, 2012. Pris EUR 69 ISBN 978-9-40000-151-0 Helse i lys av menneskerettigheter blir...
Kristine Husøy Onarheim, Johanne Helene Iversen
26.11.2013
Rapporten Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers: En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet ble i forrige uke lansert i...