()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bøhmer & Fink Eriksen kommer med interessante kommentarer og tilleggsopplysninger angående vår omtalte pasient med anoreksi, hypokalemi og kramper. Ett av våre hovedpoenger var å belyse hvor farlig hypokalemi kan være (hos anorektikere) og hvordan pH og ventilasjon påvirker kaliumverdiene. Man kunne ønsket seg mer plass til å utdype en del av blodprøvene, men fremstillingen ble valgt slik den ble ut fra forsøket på å tydeliggjøre mekanismene i en ellers vanskelig fysiologi.

  Når det gjelder s-Ca – pasienten kom inn til sykehuset i Bodø kl 0845. Vår første verdi for s-Ca er registrert på laboratoriet kl 0940, den var da 2,08 mmol/l (2,15 – 2,55 mmol/l). På samme tidspunkt (kl 0940) var pH redusert til 7,46, fra innkomstverdi kl 0850 7,84, og K-nivået økt fra 2,0 mmol/l (kl 0912) til 3,1 mmol/l (kl 0940). Det var frem til første Ca-verdi ble tatt ikke blitt gitt tilskudd av kalsium.

  Hva gjelder magnesium, hadde vi en normal verdi for denne ved innkomst lokalsykehus kl 0608 på 0,78 mmol/l (samtidig K 1,7 mmol/l), og den antas derfor ikke å ha spilt noen større rolle.

  Hva gjelder fosfat, var første verdi kl 0940 0,93 mmol/l (0,85 – 1,50 mmol/l). Hun fikk også tilskudd av fosfat videre i sykdomsforløpet. Tiamin ble gitt like etter innkomst i Bodø etter at krampene var stabilisert med normalisering av K-nivået. Det ble ikke målt serumnivå av tiamin før injeksjonen. Urin etter innkomst viste U-Na 14 mmol/l og U-K 61 mmol/l.

  Pasientens arytmier ble stabilisert etter normalisering av kaliumnivået, noe som trekker i retning av dette som viktigste faktor. Vi er ellers enige med Bøhmer & Fink Eriksen i at tvangsinnleggelse for realimentering er noe som tidlig må vurderes for pasienter med disse problemene.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media