Arne Stokke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Stokke

Sheraz Yaqub*, Therese von Hanno, Arne Stokke, Trine Skjeflo, Kirsti Agnethe Neset
22.01.2004
Optikusnevritt er en sjelden lidelse hos barn og skiller seg klinisk og prognostisk fra optikusnevritt hos voksne. Hos barn forekommer den oftest etter en viral infeksjon. Den affiserer begge øynene...
Arne Stokke, Joar Julsrud, Anette Fosse, Erik Waage Nielsen
15.11.2011
Bøhmer & Fink Eriksen kommer med interessante kommentarer og tilleggsopplysninger angående vår omtalte pasient med anoreksi, hypokalemi og kramper. Ett av våre hovedpoenger var å belyse hvor...
Arne Stokke, Joar Julsrud, Anette Fosse, Erik Waage Nielsen
18.02.2011
Anoreksi er en alvorlig tilstand som kan være svært vanskelig å behandle. Den betydelige underernæringen griper dypt inn i kroppens fysiologiske prosesser og påvirker alle organsystemer. Vi omtaler...