Anette Fosse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin

UiT Norges arktiske universitet

Hun har bidratt med idé, utforming/design, litteratursøk, analyse og tolking av data, utarbeiding av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Anette Fosse er ph.d., spesialist i allmennmedisin og senterleder.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anette Fosse
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media