Anette Fosse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anette Fosse

Anette Fosse
30.03.2020
Birgitta Haga Gripsrud, Lisbeth Thoresen, red. Alt som lever, må dø Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. 286 s. Oslo: SAP - Scandinavian Academic Press, 2019. Pris NOK 399 ISBN...
Anna Stavdal, Anette Fosse
20.05.2004
Samhandlingen mellom legene og legemiddelindustrien bør behandles som et samfunnsspørsmål og drøftes i full offentlighet «Korrupsjon» betyr bestikkelse. Ordet betegner det som skjer når forvaltere av...
Anette Fosse
15.05.2003
13. februar 2003 ble det avholdt ekstraordinært landsstyremøte i Den norske lægeforening ( 1 ). Bakgrunnen var at Magne Nylenna to uker tidligere fratrådte sin stilling, etter at sentralstyret hadde...
Anette Fosse
04.12.2003
Laake, Knut Geriatri i praksis 4. utg. 381 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 425 ISBN 82-05-30506-4 Geriatri krever medisinsk-faglig bredde og dybde, samfunnsforståelse og...
Anette Fosse
18.12.2003
Holbæk, Gert Almind Hjortdal, Per Olav Medisinsk årbok 2003 143 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2003. Pris NOK 298 ISBN 87-628-0414-6 Ungdoms somatiske og psykiske plager, moderne...
Anette Fosse
30.06.2001
Sorg og død er uunngåelige elementer i et menneskeliv. Tapet av en som står oss nær, vil sette spor for resten av livet. Hvordan sporet preger oss, bestemmes først og fremst av hvem vi mistet og...
Anette Fosse
30.06.2000
Da jeg fikk Medisinsk årbok 2000 til anmeldelse, ble jeg nysgjerrig på historien til et slikt – på sett og vis – idealistisk prosjekt. Hvordan overlever en medisinsk årbok i mylderet av leseverdige (...
Arne Stokke, Joar Julsrud, Anette Fosse, Erik Waage Nielsen
18.02.2011
Anoreksi er en alvorlig tilstand som kan være svært vanskelig å behandle. Den betydelige underernæringen griper dypt inn i kroppens fysiologiske prosesser og påvirker alle organsystemer. Vi omtaler...
Arne Stokke, Joar Julsrud, Anette Fosse, Erik Waage Nielsen
15.11.2011
Bøhmer & Fink Eriksen kommer med interessante kommentarer og tilleggsopplysninger angående vår omtalte pasient med anoreksi, hypokalemi og kramper. Ett av våre hovedpoenger var å belyse hvor...
Anette Fosse
02.10.2012
Fangel, Christian Pågangsmot og optimisme Helsearbeid i Nord-Norge 1945 – 70. 215 s. Oslo: Z-forlag, 2012. Pris NOK 285 ISBN 978-82-93187-04-2 Nord-Norge har et eksotisk skjær over seg for mange. Det...
Anette Fosse
05.02.2013
Bowker, Lesley K. Price, James D. Smith, Sarah C. Oxford handbook of geriatric medicine 2.utg. 707 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-958609-7 «Geriatrics...
Anette Fosse
08.04.2014
Bergland, Ådel Moser, Ingunn Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre 219 s, tab. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-40745-2 Boken er skrevet som en inspirasjonskilde...