Erik Waage Nielsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Waage Nielsen

Steinar Kristiansen, Erik Waage Nielsen
12.06.2018
Slik vi forstår Dahl og medarbeidere mener de at det er aktiveringen av koagulasjonssystemet som i så stor grad er hovedproblemet ved fettemboliene at embolitypen er uvesentlig ( 1 ). Ulike...
Steinar Kristiansen, Marie Rønning Madsen, Rolf Steen, Erik Waage Nielsen
08.05.2018
A man in his late teens collided head-on with a semi-trailer. He was conscious and oriented before, during and after reaching trauma triage. A fractured femur and bilateral tibia and fibula fractures...
Steinar Kristiansen, Marie Rønning Madsen, Rolf Steen, Erik Waage Nielsen
04.05.2018
En mann i slutten av tenårene kolliderte front mot front med et vogntog. Han var våken og orientert før, under og etter traumemottak. Det ble påvist femurfraktur og bilaterale tibia- og...
Raymond Teigen, John Peder Kristoffersen, Erik Waage Nielsen, Jørgen Hansen, Knut Dybwik
18.09.2017
Sven William Nissen, tidligere avdelingsoverlege ved Anestesiavdelingen ved Nordlandssykehuset, sovnet fredelig inn etter kort tids sykdom 28.3.2017. Han var født og oppvokst i Bodø, studerte medisin...
Jonas Hilmo, Ole Kayser, Erik Waage Nielsen
26.06.2017
En kvinne i 80-årene falt, slo hodet og pådro seg fraktur i distale humerus og i lårhalsen. Ved ankomst til sykehuset var pasienten våken, klar og orientert. Etter noen timer i akuttmottaket fikk hun...
Trond Skjelstad, Marte Alsos Sørensen, Erik Waage Nielsen
21.02.2017
Impaired consciousness may be caused by a variety of reasons, and sometimes the simple explanations are overlooked. We describe here the case of a young cross-country skier who developed a serious...
Trond Skjelstad, Marte Alsos Sørensen, Erik Waage Nielsen
16.02.2017
Bevissthetsforstyrrelser kan ha mange forklaringer, og av og til blir enkle årsaker oversett. Vi forteller her om en ung turskiløper som utviklet en alvorlig indremedisinsk tilstand med dramatiske...
Erik Waage Nielsen
11.10.2016
Takk for en ny, spennende diagnosejakt med En kvinne i 70-årene med rask forverring av kognitiv funksjon ( 1 ). En av vurderingene under utredningen gjentar en utbredt misforståelse: «Normale verdier...
Tor-Bjarne Nymark, Hedda Soløy-Nilsen, Rolf Steen, Erik Waage Nielsen
01.02.2007
En 38 år gammel nordlending med langvarig misbruk av blant annet amfetamin og kokain hadde hatt magesmerter det siste året og gikk ned ca. 20 kg i vekt. I Oslo fikk han slag mot mageregionen under en...
Erik Waage Nielsen
28.05.2009
Luftambulansehelikopter er dårlig egnet som akuttberedskap vinterstid. Bare bilambulanse kan garantere at befolkningen i innlandskommuner får et adekvat tilbud i akuttsituasjoner året rundt I en...
Erik Waage Nielsen, Anders Hovland, Oddgeir Strømsnes
23.02.2006
Vårt hovedpasientdatasystem presenterer kliniske opplysninger om den enkelte pasient godt, men det har vært vanskelig å få oversikt over grupper av pasienter etter utvalg legen selv står for. Hos oss...
Erik Waage Nielsen, Knut Dybwik
18.11.2004
Det angis at 10 – 25 % av alle resepter der mer enn ett legemiddel forskrives, inneholder kombinasjoner som kan medføre interaksjoner. For potensielt alvorlige interaksjoner er tilsvarende tall 1 – 5...
Knut Dybwik, Erik Waage Nielsen
06.11.2003
Digital temperaturmåling i rectum anses fortsatt som egnet for å oppdage feber hos intensivpasienter. Rektalmåling kan spre infeksjon ( 1 ), kan skade rektalslimhinnen, er kontraindisert etter...
Knut Dybwik, Erik Waage Nielsen
06.11.2003
Digital temperature measurement in the rectum is still considered suitable to detect fever in intensive-care patients. Rectal measurement can spread infections ( 1 ), may damage the rectal mucous...
Geir Tollåli, Erik Waage Nielsen, Ole-Lars Brekke
30.04.2002
Akutt intermitterende porfyri er den vanligste av de arvelige akutte hepatiske porfyrier (1). Den er hyppig i Skandinavia, spesielt i Nord-Sverige, og kalles derfor også Swedish porphyria. Det er en...
Atle Ulvik*, Bård Stian Rannestad, Anders Wetting Carlsen, Erik Waage Nielsen
10.01.2002
Nasjonal luftambulanseplan trådte i kraft 1.1. 1988 (1), og luftambulansens virksomhet har etter hvert fått et betydelig omfang. Man har tatt for gitt at denne utviklingen bidrar effektivt til bedre...
Erik Waage Nielsen, Karl Bjørnar Alstadhaug, Kjell Arne Hugaas, Rolf Salvesen
01.04.2004
En 71 år gammel mann falt om på et offentlig sted. Han var behandlet for hypertensjon de siste fem år, den senere tid med kalsiumantagonist og angiotensin II-hemmer. Anestesilege...
Jonne Kalstad, Johan Sandvik, Truls Myrmel, Geir Bjørsvik, Erik Waage Nielsen
03.06.2004
En tidligere frisk 19 år gammel mann kjørte utfor med motorsykkel i en slak sving i ca. 80 km i timen og skled et stykke med sykkelen før han ble slengt av. Han fikk slag mot...
Kristin Skogøy, Erik Waage Nielsen
02.11.2006
En tidligere frisk 24-årig, p-pillebrukende kvinne oppsøkte lege på grunn av røde, ringformede utslett. Hun levde i et turbulent parforhold preget av psykisk stress. Utslettet kom nesten daglig,...
David Nystad, Erik Waage Nielsen
17.04.2008
Et spedbarn i svært dårlig allmenntilstand og med alvorlig nedre luftveisinfeksjon ble innlagt i vår barneavdeling. Kunne den uttalte leukocytosen hjulpet oss til å stille diagnosen tidligere? En...