Geeta Gulati

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Geeta Gulati (f. 1982) er lege i spesialisering i indremedisin og stipendiat i prosjektet PRADA (PRevention of cArdiac Dysfunction during Adjuvant breast cancer therapy) (5).

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Astra Zeneca har bidratt med gratis medikasjon til PRADA-studien.

Medisinsk divisjon

Akershus universitetssykehus

og

Senter for hjertesviktforskning og K.G. Jebsen Cardiac Research Centre

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Hjertemedisinsk avdeling

Artikler av Geeta Gulati
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media