Geeta Gulati

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geeta Gulati

Geeta Gulati, Torstein Hole, Eigill Eide
21.01.2011
På verdensbasis er insidensen av infeksiøs endokarditt mellom 1,7 – 6,2 per 100 000 per år ( 1 ). Det er mangel på større undersøkelser, og de systematiske gjennomgangene som finnes, viser stor...
Geeta Gulati, Johan Bodegard
04.05.2005
Hjerteauskultasjon er en gammel kunst, som er kommet noe i skyggen av moderne diagnostiske hjelpemidler. Mange synes å mene at auskultasjon hos tilsynelatende friske voksne ikke er annet enn...
Torstein Hole, Geeta Gulati, Eigill Eide
20.05.2011
Vi takker for interessen for vår artikkel. Ved litteratursøk fant vi dessverre ingen referanse til Frisvolds artikkel ( 1 ), sannsynligvis fordi dette hovedsakelig er kategorisert som et...
Geeta Gulati, Torstein Hole, Eigill Eide
20.05.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1154 – 7 I Tidsskriftet nr. 2, side 117, tabell 4: Enterobacter cloacae var feilaktig plassert i gruppen enterokokker, skulle vært plassert under gruppen Annet.
Geeta Gulati, Siri Lagethon Heck, Anne Hansen Ree, Berit Gravdehaug, Helge Røsjø, Kjetil Steine, Åse Bratland, Pavel Hoffmann, Jürgen Geisler, Torbjørn Omland
17.09.2013
Etter hjerte- og karsykdommer er kreftsykdom vanligste dødsårsak i Norge ( 1 ). Som et resultat av moderne behandling med kirurgi, cellegift, antistoffer, endokrinterapi og bestrå...