Torstein Hole

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Torstein Hole (f. 1957) er dr.med., spesialist i indremedisin og i hjertesykdommer, klinikksjef, førsteamanuensis og medlem av den faglige rådgivingsgruppen i Norsk hjerteinfarktregister. Han har bidratt med tolkning av data, utarbeiding/revisjon og godkjenning av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Klinikk for medisin

Helse Møre og Romsdal

Artikler av Torstein Hole
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media