Eigill Eide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eigill Eide

Geeta Gulati, Torstein Hole, Eigill Eide
21.01.2011
På verdensbasis er insidensen av infeksiøs endokarditt mellom 1,7 – 6,2 per 100 000 per år ( 1 ). Det er mangel på større undersøkelser, og de systematiske gjennomgangene som finnes, viser stor...
Torstein Hole, Geeta Gulati, Eigill Eide
20.05.2011
Vi takker for interessen for vår artikkel. Ved litteratursøk fant vi dessverre ingen referanse til Frisvolds artikkel ( 1 ), sannsynligvis fordi dette hovedsakelig er kategorisert som et...
Geeta Gulati, Torstein Hole, Eigill Eide
20.05.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1154 – 7 I Tidsskriftet nr. 2, side 117, tabell 4: Enterobacter cloacae var feilaktig plassert i gruppen enterokokker, skulle vært plassert under gruppen Annet.