Carsten Sauer Mikkelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carsten Sauer Mikkelsen

Sonali Rathour Hansen, Carsten Sauer Mikkelsen, Susanne Kroon
21.01.2011
Systemisk behandling, oftest med tetrasykliner, gjerne i kombinasjon med lokalbehandling, er nødvendig ved moderat til alvorlig akne. Ved manglende effekt, særlig ved alvorlig og arrdannende sykdom,...
Sonali Rathour Hansen, Carsten Sauer Mikkelsen, Susanne Kroon
21.01.2011
Systemic treatment, usually with tetracyclines, often in combination with local treatment, is necessary in moderate to severe acne. If this has no effect, especially with severe and scar-forming acne...
Carsten Sauer Mikkelsen*, Sonali R. Hansen, Susanne Kroon
07.01.2011
Local treatment of acne vulgaris is particularly relevant in mild and moderate cases. In cases of comedoacne, local retinoids, for example adapalene, are recommended, because of the keratolytic...
Bjarte Steinkjer, Katarina Zak Stangeland, Carsten Sauer Mikkelsen
18.03.2011
Hennatatoveringer er blitt svært populære, og det kan synes som om forekomsten av kontaktallergi øker. Vi har hatt flere pasienter med slike plager og vil gjerne gi en kort oversikt over fenomenet...
Carsten Sauer Mikkelsen, Sonali R. Hansen, Susanne Kroon
07.01.2011
Lokalbehandling av acne vulgaris er særlig aktuelt ved mild og moderat sykdom. Ved komedoakne anbefales lokale retinoider, for eksempel adapalen, på grunn av disse midlenes keratolytiske egenskaper...
Carsten Sauer Mikkelsen, Sonali R. Hansen, Susanne Kroon
04.02.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 33 – 4 På side 33 tredje spalte, linje 20, skal det stå: Ansiktet bør renses med et rensemiddel med pH omkring 6,5 morgen og kveld samt etter fysisk belastning …...