Sonali R. Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sonali R. Hansen

Carsten Sauer Mikkelsen*, Sonali R. Hansen, Susanne Kroon
07.01.2011
Local treatment of acne vulgaris is particularly relevant in mild and moderate cases. In cases of comedoacne, local retinoids, for example adapalene, are recommended, because of the keratolytic...
Carsten Sauer Mikkelsen, Sonali R. Hansen, Susanne Kroon
07.01.2011
Lokalbehandling av acne vulgaris er særlig aktuelt ved mild og moderat sykdom. Ved komedoakne anbefales lokale retinoider, for eksempel adapalen, på grunn av disse midlenes keratolytiske egenskaper...
Carsten Sauer Mikkelsen, Sonali R. Hansen, Susanne Kroon
04.02.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 33 – 4 På side 33 tredje spalte, linje 20, skal det stå: Ansiktet bør renses med et rensemiddel med pH omkring 6,5 morgen og kveld samt etter fysisk belastning …...