Brækhus og medarbeidere svarer:

Anne Brækhus, Knut Engedal, Torgeir Bruun Wyller Om forfatterne
Artikkel

Håkon Lie tar til orde for simulatortesting av eldre med tanke på kjøredyktighet. Hos den store gruppen eldre der det mer er snakk om rutinemessig fornyelse av førerkortet, kan det være fristende å frata legene den belastningen de i dag utsettes for – dilemmaet mellom pasientlojaliteten på den ene side og medansvar for trafikksikkerheten på den annen.

Ideen om differensierte vurderingsmetoder er etter vårt skjønn fornuftig. Vi tror imidlertid man bør beholde den legevurderingen som i dag gjøres hos alle over en viss alder. Det er mye skjult sykdom som kan og bør påvises ved de rutinemessige kontrollene, ikke minst kognitiv svekkelse. Man kan eventuelt vurdere å heve dagens aldersgrense for helseattest for førerkort fra 70 til 75 år.

Hos mange av pasientene vil man, selv etter en tilstrekkelig medisinsk undersøkelse, fortsatt være i tvil om kjøredyktigheten. Da bør man kunne henvise til videre undersøkelse/testing, eventuelt med simulatortesting som en av mulighetene. Det er imidlertid en rekke skjær i sjøen før dette kan bli en realitet. Det er betydelige metodologiske utfordringer knyttet til anvendelse av kjøresimulator for kliniske formål. Det er i dag ikke forskningsmessig belegg for å anvende denne teknologien som standard diagnostisk verktøy, og man har liten kunnskap om hvordan kjøreatferden i simulator gjenspeiler kjøreatferden i virkelig trafikk. I tillegg er simulatorsyke ikke så rent sjelden et problem (1). Det er for tiden ingen simulator i bruk i Norge, men oppbygging foregår ved miljøene i Stavern, ved Sunnaas sykehus og i Kristiansand. Forhåpentligvis kan simulatortesting bli et tilbud her i landet om noen år.

Anbefalte artikler