Anne Brækhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Brækhus

Anne Brækhus, Kari Midtbø Kristiansen, Thale Kinne Rønqvist
12.04.2021
Mange med demens i Norge er ikke utredet og har ikke fått diagnose. Aldersbestemt helseattest gir mulighet til å fange opp disse. Nylig ble det fattet et vedtak i Stortinget som ber regjeringen...
Anne Brækhus, Knut Engedal
22.04.2004
Vaskulær demens er ifølge epidemiologiske studier den hyppigste formen for demens etter demens av Alzheimers type ( 1 ) og defineres som demens forårsaket av cerebrovaskulær sykdom. Formålet med...
Knut Engedal, Anne Brækhus, Leif Gjerstad
17.06.2004
Demens er en kronisk hjerneorganisk tilstand kjennetegnet ved redusert kognisjon, dårligere ferdigheter i dagliglivet og endret atferd. Ulike degenerative, cerebrovaskulære og inflammatoriske...
Anne Brækhus
20.10.2001
Bakgrunnen er at man på senteret sitter inne med erfaring for at allmennleger finner det vanskelig å bruke tilstrekkelig tid til utredningen av redusert kognitiv funksjon. I et brev til...
Anne Brækhus
15.11.2011
Advances are constantly being made in research on biomarkers, but dementia ought still to be a clinical diagnosis Today about 70 000 people in Norway live with dementia, but this number is expected...
Anne Brækhus, Ingun Ulstein, Torgeir Bruun Wyller, Knut Engedal
15.11.2011
The patients who are assessed at Oslo University Hospital’s Memory Clinic are young – half of them are under 65 years of age. Most are suffering from mild cognitive impairment or dementia at a very...
Knut Engedal, Anne Brækhus, Ole A. Andreassen, Per Hj. Nakstad
21.08.2012
Dementia has a variety of causes. Alzheimer’s type is the most common ( 1 ). Many patients with signs of dementia are not evaluated ( 2 ); on the other hand, patients are referred to memory clinics...
Anne Brækhus
20.11.2000
I dag er det ca. 360 000 personer over 65 år med førerkort for bil i Norge, noe som utgjør ca. halvparten av alle i denne aldersgruppen (1). I løpet av de siste fem år har antall eldre (over 65 år)...
Anne Brækhus
06.10.2005
Å vurdere helsekrav i forhold til bilkjøring er vanskelig. Enkelte oppgaver er kompliserte – andre må kanskje bare prioriteres i litt høyere grad? Bilkjøring er en sammensatt oppgave som stiller...
Anne Brækhus, Torgeir Bruun Wyller, Knut Engedal
01.07.2010
Bilkjøring stiller store krav til kognitive, sensoriske og motoriske funksjoner. Mange sykdommer som for eksempel demens, psykiatrisk sykdom, nedsatt syn og sekvele etter hjerneslag, innebærer svikt...
Anne Brækhus, Knut Engedal, Torgeir Bruun Wyller
04.02.2011
Håkon Lie tar til orde for simulatortesting av eldre med tanke på kjøredyktighet. Hos den store gruppen eldre der det mer er snakk om rutinemessig fornyelse av førerkortet, kan det være fristende å...
Brynjar Fure, Erik Hauge Engebretsen, Bente Thommessen, Anne Rita Øksengård, Anne Brækhus
03.06.2011
Normal aldring medfører flere endringer i nervesystemet. Samtidig med disse endringene ses det i høy alder en økning i forekomsten av nevrologisk sykdom ( 1 ). Dette medfører at nevrologisk...
Anne Brækhus
15.11.2011
Det gjøres stadige fremskritt i forskningen på biomarkører, men demens bør fremdeles være en klinisk diagnose I dag lever rundt 70 000 personer med demenssykdom, men det er forventet en dobling i...
Anne Brækhus, Ingun Ulstein, Torgeir Bruun Wyller, Knut Engedal
15.11.2011
Pasientene som utredes ved Hukommelsesklinikken ved Oslo universitetssykehus er unge, halvparten er under 65 år. De fleste har mild kognitiv svikt eller demenssykdom i svært tidlig fase, andre kommer...
Knut Engedal, Anne Brækhus, Ole A. Andreassen, Per Hj. Nakstad
21.08.2012
Det finnes ulike årsaker til demens. Hyppigst er demens av Alzheimer-type ( 1 ). Mange pasienter med tegn til demens blir ikke utredet ( 2 ), på den annen side henvises pasienter til utredning ved...
Anne Brækhus
18.09.2012
Frobenius, Nikolaj Så høyt var du elsket 316 s. Oslo: Gyldendal, 2012. Pris NOK 149 ISBN 978-82-05-42322-0 Handlingen i denne romanen er lagt til 2008. Vi møter hovedpersonene Victor, 84 år, en...