Knut Engedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Engedal

Anne-Brita Knapskog, Knut Engedal, Geir Selbæk, Anne-Rita Øksengård
29.04.2021
Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens i verden. Forekomsten vil øke betydelig i årene som kommer, i takt med at andelen eldre øker. Det er foreløpig ingen sykdomsmodifiserende...
Tom Borza, Knut Engedal, Sverre Bergh, Geir Selbæk
04.11.2019
Various studies report a prevalence of depression at diagnostic level in older people (commonly defined as ≥ 60 years or ≥ 65 years) of 1–5 % ( 1 ). Depressive symptoms that combined fail to satisfy...
Marit Tveito, Marte Handal, Knut Engedal, Robert Løvsletten Smith, Gudrun Høiseth, Svetlana Skurtveit
29.10.2019
Antipsykotiske legemidler brukes på indikasjoner som schizofreni og bipolar lidelse, men også utenom godkjent indikasjon ved atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD). Andre...
Tom Borza, Knut Engedal, Sverre Bergh, Geir Selbæk
04.11.2019
Forekomsten av depresjon på diagnosenivå hos eldre (oftest definert som ≥ 60 år eller ≥ 65 år) er ifølge ulike studier angitt til å være 1–5 % ( 1 ). Depressive symptomer som i sum ikke...
Ellen Melbye Langballe, Stine Skorpen, Frode Kibsgaard Larsen, Jeanette Engeland, Lene Kristiansen, Øyvind Kirkevold, Geir Selbæk, Knut Engedal, Kari Midtbø Kristiansen
21.08.2017
Personer med utviklingshemning kan i større grad enn andre ha vansker med å gi uttrykk for helseplager og helsebehov. Vi mangler kunnskap om den eldre befolkningen med utviklingshemning får god nok...
Knut Engedal
17.05.2007
Peterson, M. Du tror du vet alt Dokumentarroman. 160 s. Kolbotn: Ganesa forlag, 2007. Pris NOK 228 ISBN 978-82-7895-046-3 Dette er en fortelling om hvordan en datter opplever at mor får Alzheimers...
Geir Selbæk, Knut Engedal
01.05.2008
Atferdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer er vanlig ved demens, særlig blant beboere i sykehjem. Symptomene er belastende for pasienter og omsorgsgivere og behandles ofte med atypiske...
Gro Baasland, Knut Engedal
10.09.2009
Om lag 30% av befolkningen (20% av mennene og 40% av kvinnene) vil i løpet av livet bli rammet av en psykisk lidelse som depresjon, angst eller fobi eller en somatoform lidelse. Alvorligere psykiske...
Linda Stendal Lystrup, Birger Lillesveen, Aase-Marit Nygård, Knut Engedal
10.08.2006
Antall eldre med en demenssykdom i Norge er om lag 65 000 og vil øke i årene som kommer ( 1 , 2 ). Mer enn halvparten bor i eget hjem ( 2 ). I tidlige stadier av sykdommen har personer med demens...
Anne Brækhus, Knut Engedal
22.04.2004
Vaskulær demens er ifølge epidemiologiske studier den hyppigste formen for demens etter demens av Alzheimers type ( 1 ) og defineres som demens forårsaket av cerebrovaskulær sykdom. Formålet med...
Knut Engedal, Anne Brækhus, Leif Gjerstad
17.06.2004
Demens er en kronisk hjerneorganisk tilstand kjennetegnet ved redusert kognisjon, dårligere ferdigheter i dagliglivet og endret atferd. Ulike degenerative, cerebrovaskulære og inflammatoriske...
Knut Engedal
03.04.2003
Depresjon hos eldre er hyppigere enn antatt. Prognosen er god ved riktig behandling «After seventy all is trouble and sorrow,» skrev den britiske teologen Robert Burton i 1621 i The anatomy of...
Knut Engedal
20.02.2002
Demens er en fellesbetegnelse på en rekke sykelige tilstander i hjernen som er kjennetegnet ved ervervet kognitiv svikt, svikt av emosjonell kontroll og sviktende funksjonsevne i forhold til...
Anne Rita Øksengård, Knut Engedal
20.02.2002
Om lag 60 000 nordmenn er rammet av demens, og årlige kommer det til ca. 10 000 nye tilfeller. Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens. Mer enn 70 % av alle personer med demens lider av...
Anne Rita Øksengård, Monika Haakonsen, Reidar Dullerud, Almira Babovic, Knut Laake, Knut Engedal
10.03.2002
Demens har høy prevalens hos gamle, og insidensen i Norge er ca. 9 000/år (1). Demens er et syndrom, og diagnosen stilles på grunnlag av en sykehistorie av mer enn seks måneders varighet samt en...
Anne Rita Øksengård, Knut Engedal
10.03.2002
I Tidsskriftet nr. 5/2002 side 531 første spalte skal stå: … og familiær frontallappsdemens, med mutasjon i taugenet på kromosom 17 (9, 10)...
Anne Brækhus, Ingun Ulstein, Torgeir Bruun Wyller, Knut Engedal
15.11.2011
The patients who are assessed at Oslo University Hospital’s Memory Clinic are young – half of them are under 65 years of age. Most are suffering from mild cognitive impairment or dementia at a very...
Knut Engedal, Anne Brækhus, Ole A. Andreassen, Per Hj. Nakstad
21.08.2012
Dementia has a variety of causes. Alzheimer’s type is the most common ( 1 ). Many patients with signs of dementia are not evaluated ( 2 ); on the other hand, patients are referred to memory clinics...
Knut Engedal
30.09.2000
Mer enn 60 000 nordmenn lider av demens, de fleste er kvinner og nær 98 % er over 65 år. Ulike degenerative hjernesykdommer kan føre til demens, men først og fremst forårsakes demens av Alzheimers...
Knut Engedal
04.05.2005
Det finnes om lag 65 000 personer med demens i Norge, og 9 000 rammes hvert år ( 1 ). I sykehjem er prevalensen av demens over 75 % ( 2 ). De fleste sykehjemspasienter med demens har en moderat eller...