Knut Engedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Sykehuset i Vestfold

og

Geriatrisk avdeling

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med innspill til litteratur, innhold og revisjon av manuset.

Knut Engedal er alderspsykiater, professor emeritus og seniorforsker.

Artikler av Knut Engedal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media