Knut Engedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt senter for aldring og helse

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

og

Geriatrisk avdeling

Oslo universitetssykehus

Forfatterbidrag: utforming/design, tolking av data, utarbeiding/revisjon av selve manuset, godkjenning av innsendt manus.

Knut Engedal er spesialist i psykiatri, seniorforsker og professor emeritus.

Artikler av Knut Engedal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media