Artikkel

Lidelser i muskel- og skjelettsystemet er heterogene og spesialitetsovergripende. Tilstandene har stor spennvidde – fra de kortvarige og smertefulle vi alle har personlig erfaring med, til de kronisk invalidiserende med stor innvirkning på livskvalitet og arbeidsevne. I dette nummer av Tidsskriftet avsluttes temaserien om muskel- og skjelettlidelser.

Anbefalte artikler