Tema: Muskel- og skjelettlidelser
NO IMAGE
02.12.2010
Muskel- og skjelettlidelser er utbredt, og flere undersøkelser tyder på at forekomsten av slike plager holder seg stabil i befolkningen over tid ( 1 , 2 ). De psykiske lidelsene er blitt vanligere...
02.12.2010
Illustrasjon Eldbjørg Ribe Som allmennlege møter jeg mange pasienter med langvarige muskel- og skjelettsmerter. Slike helseplager utgjør et betydelig folkehelseproblem og kan føre til funksjonssvikt...
02.12.2010
Lidelser i muskel- og skjelettsystemet er heterogene og spesialitetsovergripende. Tilstandene har stor spennvidde – fra de kortvarige og smertefulle vi alle har personlig erfaring med, til de kronisk...
02.12.2010
Sjokkbølgebehandling (extracorporeal shock wave therapy – ESWT) ble opprinnelig utviklet for behandling av nyre- og gallestein, men har i over 20 år også vært brukt ved kroniske muskel- og...
02.12.2010
Muskel- og skjelettlidelser er en av de hyppigste årsakene til at folk oppsøker både tradisjonelle og alternative helsetjenester og -tilbud ( 1 ). I Norge, som i mange andre vesteuropeiske land, er...
18.11.2010
Lidelser i muskel- og skjelettsystemet er heterogene og spesialitetsovergripende. Tilstandene har stor spennvidde – fra de kortvarige og smertefulle vi alle har personlig erfaring med, til de kronisk...
18.11.2010
Nakkesmerter og andre muskel- og skjelettplager er utbredt i befolkningen. Dette er bakgrunnen for at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte tiåret 2000 – 10 som The Bone and Joint Decade ( 1 )...
18.11.2010
Når pasienten har smerter i nakke eller rygg, er bildediagnostikk viktig for å verifisere eller avkrefte at tilstanden krever kirurgisk eller annen spesifikk behandling. Moderne bildediagnostikk gir...
18.11.2010
Langvarig smerte et stort problem både i Norge og andre vestlige land ( 1 ). Korsryggssmerter er særlig utbredt. Dette fører til nedsatt livskvalitet for dem som rammes og betydelige økonomiske...
NO IMAGE
18.11.2010
Rygglidelser representerer et stort helse- og samfunnsmedisinsk problem og er en utfordring for klinikerne som skal håndtere ryggpasienter ( 1 ). Det er vist i flere studier fra inn- og utland at ca...