J.G. Bramness og H. Waal svarer:

Jørgen G. Bramness, Helge Waal Om forfatterne

Selv om zopiklon muligens kan ha mindre misbruksfare enn benzodiazepiner (1), binder medikamentet seg antakelig til samme sted som benzodiazepiner på GABAA-reseptoren (mellom β og γ₂-subenhetene av den pentamere reseptoren). Det vil derfor forekomme toleranseutvikling, noe det også gjøres oppmerksom på i teksten i Felleskatalogen. I tillegg nevnes abstinensplager. Et forbruk på 100 – 200 mg zopiklon per dag er meget høyt. Brå avslutning av slik tilførsel kan med stor sikkerhet gi store seponeringssymptomer med fare for kramper og fullt utviklet delirium. Man bør derfor, som i kasuistikken, trappe ned over noe tid.

At Kristensen & Pasareanu bare har funnet to tidligere publikasjoner på kramper, illustrerer nødvendigheten av at man rapporterer og publiserer denne typen kasuistikker. Deres bidrag er derfor verdifullt.

1

Mellingsæter TC, Bramness JG, Slørdal L. Er z-hypnotika bedre og tryggere sovemedisiner enn benzodiazepiner? Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2954-6.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler