Øistein Kristensen, Adrian Razvan Pasareanu Om forfatterne
Artikkel

Benzodiazepiner og benzodiazepinliknende medikamenter skrives sannsynligvis ut for ofte til personer som har rusmiddelproblemer, skriver Helge Waal & Jørgen G. Bramness i Tidsskriftet nr. 6/10 (1). Zopiklon er det mest brukte sovemidlet i Norge. Få betrakter medikamentet som avhengighetsskapende. Det fremgår heller ikke av Felleskatalogen at krampeanfall kan oppstå etter seponering. Vi vil belyse disse problemstillingene med en sykehistorie fra egen praksis.

En mann i 20 – 30-årsalderen kom for første gang til avrusingsavdeling i forkant av videre psykiatrisk behandling. Han hadde tidligere hatt innleggelser med diagnosene blandingsavhengighet, affektiv lidelse og AD/HD. Pasienten opplyste ved innkomst at han brukte zopiklon 7,5 mg opptil 15 tabletter daglig og ingen andre faste medisiner. Han hadde aldri hatt epilepsi eller krampeanfall av annen årsak. Han avga rene urinprøver på opiater, benzodiazepiner, amfetamin og cannabis ved innkomst. I journalen var det anført misbruk av zopiklon i kombinasjon med antidepressiver og alkohol fra 2001. I 2009 var forbruket kommet opp i 200 tabletter zopiklon per uke, og man iverksatte en gradvis nedtrapping frem til innleggelsen da han brukte ca. 12 tabletter per dag.

Han var motivert for rask avvenning og fikk standard krampeprofylakse med 1 200 mg valproat daglig. Zopiklon ble seponert. Ca. 36 timer etter innkomst ble pasienten observert sengeliggende og noe fjern, men det lot seg gjøre å kommunisere med ham. Han mistet så bevisstheten, begynte å riste og ble etter hvert stiv i kroppen. Anfallet varte ca. 90 sekunder. Deretter våknet pasienten, desorientert, prøvde å reise seg, men falt ned på skulderen og dunket hodet i veggen. Det var postiktal tretthet, men ikke urinavgang eller tungebitt. Etter anfallet sov pasienten i 10 timer under tilsyn. I etterkant valgte man å fortsette gradvis nedtrapping med zopiklon til null over en uke. Det kom ingen nye krampeanfall og pasienten ble utskrevet som avtalt.

I litteraturen har vi funnet to beskrivelser av krampeanfall hos zopiklonbrukere. Fra England er det et tilfelle hvor en 76 år gammel kvinne utviklet tonisk-kloniske kramper to dager etter brå seponering av zopiklon. Hun hadde brukt ni tabletter 7,5 mg daglig delt på tre doser i noen måneder (2). Den andre rapporten omhandlet en 36 år gammel mann som brukte 30 – 90 mg zopiklon daglig. Han fikk to abstinensanfall i forbindelse med seponering av medikamentet. Denne pasienten brukte også alkohol, antidepressiver og nevroleptika (3).

Etter vår mening bør zopiklon betraktes på samme måte som benzodiazepiner når det gjelder avhengighetsutvikling og abstinens, og benyttes deretter med gradvis nedtrapping. En god artikkel står i Canadian Family Physician (4).

Pasienten har gitt samtykke til omtalen.

Anbefalte artikler