Helge Waal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Waal

Jørg Mørland, Helge Waal
09.09.2019
S. Eika og medforfattere hevder at vi ikke forstår at «Vanlige forsiktighetshensyn ved rusgivende medikasjon er lite relevante i substitusjonsbehandling» og at vi blander sammen behandling og...
Helge Waal, Jørg G. Mørland
06.05.2019
Det er ikke helt klart for oss hva Andreas Blomkvist og Sverre Eika mener vi skal beklage. I kronikken vår insinuerer vi ikke at behandlingen ved 24sju har «resultert i overdosedødsfall». Den...
Helge Waal, Jørg G. Mørland
25.03.2019
Arne Vaaler finner ikke at vi «bringer nøktern, oppdatert informasjon til de behandlerne som møter mennesker i akutte livskriser og utvalgte pasienter med kroniske angstplager eller depressive...
Jørg Mørland, Helge Waal
12.02.2019
Norway has had a restrictive prescription practice for habit-forming drugs. Several trends point in the direction of liberalisation, while problems arising from drug prescriptions are increasing in...
Jørg Mørland, Helge Waal
11.02.2019
I Norge har forskrivningen av vanedannende medisiner vært restriktiv. Flere utviklingstrekk peker i liberaliserende retning. Samtidig vokser problemene med forskrivning av slike medisiner i mange...
Helge Waal, Jørg Mørland
26.06.2017
Ketil Slagstad bommer i sitt tilsvar ( 1 ) til vår artikkel “Stoff, straff og sosial smitte – en uheldig sammenblanding” i Tidsskriftet nr. 4/2017 ( 2 ). Vårt poeng var ikke å redde Karl Evangs «...
Helge Waal, Jørg Mørland
16.02.2017
«Dagens narkotikapolitikk er basert på et sviktende vitenskapelig grunnlag og bør revurderes», skriver redaktør Ketil Slagstad på lederplass i Tidsskriftet. Vi har noen kommentarer. Slagstad omtaler...
Ivar Skeie, Mette Brekke, Morten Lindbæk, Helge Waal
01.02.2007
Legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige ble innført som landsdekkende behandlingstilbud i 1998. Behandlingen er tverrfaglig og involverer både den kommunale helse- og sosialtjenesten (...
Helge Waal
01.02.2007
Møtet mellom en rusmiddelavhengig pasient og helsevesenet kan være skuffende for begge parter. Den gjensidig mistenksomheten er ofte stor, av og til med rette og ikke sjelden med urette. Den aktuelle...
Helge Waal
09.08.2007
Fortellinger om hjelpeapparatets hjelpeløshet kan lære oss mye om forventninger og samspill og om hvordan vi bedre kan møte skuffede pasienter som ønsker seg et annet liv I dette nummer av...
Helge Waal, Aud L. Krook, Viggo Hansteen
29.03.2007
Joe Siri Ekgren & Harald T. Andersens tilsvar ( 1 ) til vårt innlegg i Tidsskriftet nr. 4/2007 ( 2 ) gjør det nødvendig med noen presiseringer. Vi er ikke «nå» blitt klar over at QTc-...
Helge Waal, Aud L. Krook, Viggo Hansteen
15.02.2007
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 1/2007 ( 1 ) tilskriver Harald T. Andersen & Joe Siri Ekgren «norsk fagmiljø» innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR) den oppfatningen at...
Helge Waal
18.10.2007
Nace, EP Tinsley, JA. Patients with substance abuse problems Effective identification, diagnosis, and treatment. 224 s, tab. London: Norton, 2007. Pris GBP 15 ISBN 978-0-393-70511-9 Skadelig...
Helge Waal
19.04.2007
Mueser, KT Noordsy, DL Drake, RE Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser 342 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. Pris NOK 499 ISBN 82-15-00786-4 Robert Drake og Kim...
Helge Waal
17.01.2008
Søvig, KH. Tvang overfor rusmiddelavhengige Sosialtjenesteloven §§6-2 til 6-3. 476 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 648 ISBN 978-82-450-0354-3 WHO har beregnet at 3,6 % av all...
Helge Waal
03.12.2009
Johansson, E Laanemets, L Svensson, K Narkotikamissbruk Debatt, behandling och begrepp. 186 s. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 223 ISBN 978-91-44-05212-0 Økningen i bruken av illegale...
Helge Waal
30.04.2009
Torgersen, S. Personlighet og personlighetsforstyrrelser 351 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 445 ISBN 978-82-05-36539-1 Svenn Torgersen, professor ved Psykologisk institutt,...
Jørgen G. Bramness, Helge Waal, Jørg Mørland
30.04.2009
Det er ikke behov for en egen betegnelse for skadelig bruk av opioider forårsaket av legebehandling. Illustrasjon Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos I et innlegg i språkspalten i...
Shahram Shaygani, Helge Waal
15.01.2009
Opioid abstinens kan gi dramatiske symptomer, men er sjelden eller aldri livstruende. Forskrivning av morfinstoffer kan opprettholde rusvanen og derfor forlenge vanskene, men lindrer også reelle...
Thomas Clausen, Ingrid Amalia Havnes, Helge Waal
05.11.2009
Økt bruk av heroin har i de fleste vestlige land medført et høyt antall dødsfall, oftest i form av respirasjonsstans ( 1 ). De fleste land registrerer og rapporterer sine overdosedødsfall, enten...