Helge Waal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Waal

Helge Waal
25.05.2021
Andreas Wahl Blomkvist Ulovlig medisin Rusmidler på resept. 336 s, ill. Stavanger: Frisk forlag, 2020. Pris NOK 339 ISBN 978-82-93428-57-2 Forfatteren er en lege som har markert seg med en...
Helge Waal, Jørn Herik Vold, Svetlana Ondrasove Skurtveit
28.09.2020
Vi er godt kjent med den studien av kvetiapinforskrivning Gjerden og Slørdal refererer til. Som de skriver, fikk 90,5 % forskrevet lavere doser enn svarende til definerte døgndoser for de aksepterte...
Helge Waal, Jørn Henrik Vold, Svetlana Ondrasova Skurtveit
07.09.2020
Quetiapine is increasingly being used as a sedative and hypnotic drug, especially in the treatment of addiction disorders. Some have warned against this practice. However, a review of the research...
Helge Waal, Jørn Henrik Vold, Svetlana Ondrasova Skurtveit
25.08.2020
Kvetiapin blir i økende grad brukt som beroligende og søvngivende middel, særlig innen behandling av ruslidelser. Enkelte har advart mot slik praksis. En gjennomgang av forskningslitteraturen gir...
Jørg Mørland, Helge Waal
09.09.2019
S. Eika og medforfattere hevder at vi ikke forstår at «Vanlige forsiktighetshensyn ved rusgivende medikasjon er lite relevante i substitusjonsbehandling» og at vi blander sammen behandling og...
Helge Waal, Jørg G. Mørland
06.05.2019
Det er ikke helt klart for oss hva Andreas Blomkvist og Sverre Eika mener vi skal beklage. I kronikken vår insinuerer vi ikke at behandlingen ved 24sju har «resultert i overdosedødsfall». Den...
Helge Waal, Jørg G. Mørland
25.03.2019
Arne Vaaler finner ikke at vi «bringer nøktern, oppdatert informasjon til de behandlerne som møter mennesker i akutte livskriser og utvalgte pasienter med kroniske angstplager eller depressive...
Jørg Mørland, Helge Waal
12.02.2019
Norway has had a restrictive prescription practice for habit-forming drugs. Several trends point in the direction of liberalisation, while problems arising from drug prescriptions are increasing in...
Jørg Mørland, Helge Waal
11.02.2019
I Norge har forskrivningen av vanedannende medisiner vært restriktiv. Flere utviklingstrekk peker i liberaliserende retning. Samtidig vokser problemene med forskrivning av slike medisiner i mange...
Helge Waal, Jørg Mørland
26.06.2017
Ketil Slagstad bommer i sitt tilsvar ( 1 ) til vår artikkel “Stoff, straff og sosial smitte – en uheldig sammenblanding” i Tidsskriftet nr. 4/2017 ( 2 ). Vårt poeng var ikke å redde Karl Evangs «...
Helge Waal, Jørg Mørland
16.02.2017
«Dagens narkotikapolitikk er basert på et sviktende vitenskapelig grunnlag og bør revurderes», skriver redaktør Ketil Slagstad på lederplass i Tidsskriftet. Vi har noen kommentarer. Slagstad omtaler...
Ivar Skeie, Mette Brekke, Morten Lindbæk, Helge Waal
01.02.2007
Legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige ble innført som landsdekkende behandlingstilbud i 1998. Behandlingen er tverrfaglig og involverer både den kommunale helse- og sosialtjenesten (...
Helge Waal
01.02.2007
Møtet mellom en rusmiddelavhengig pasient og helsevesenet kan være skuffende for begge parter. Den gjensidig mistenksomheten er ofte stor, av og til med rette og ikke sjelden med urette. Den aktuelle...
Helge Waal
09.08.2007
Fortellinger om hjelpeapparatets hjelpeløshet kan lære oss mye om forventninger og samspill og om hvordan vi bedre kan møte skuffede pasienter som ønsker seg et annet liv I dette nummer av...
Helge Waal, Aud L. Krook, Viggo Hansteen
29.03.2007
Joe Siri Ekgren & Harald T. Andersens tilsvar ( 1 ) til vårt innlegg i Tidsskriftet nr. 4/2007 ( 2 ) gjør det nødvendig med noen presiseringer. Vi er ikke «nå» blitt klar over at QTc-...
Helge Waal, Aud L. Krook, Viggo Hansteen
15.02.2007
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 1/2007 ( 1 ) tilskriver Harald T. Andersen & Joe Siri Ekgren «norsk fagmiljø» innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR) den oppfatningen at...
Helge Waal
18.10.2007
Nace, EP Tinsley, JA. Patients with substance abuse problems Effective identification, diagnosis, and treatment. 224 s, tab. London: Norton, 2007. Pris GBP 15 ISBN 978-0-393-70511-9 Skadelig...
Helge Waal
19.04.2007
Mueser, KT Noordsy, DL Drake, RE Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser 342 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. Pris NOK 499 ISBN 82-15-00786-4 Robert Drake og Kim...
Helge Waal
17.01.2008
Søvig, KH. Tvang overfor rusmiddelavhengige Sosialtjenesteloven §§6-2 til 6-3. 476 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 648 ISBN 978-82-450-0354-3 WHO har beregnet at 3,6 % av all...
Jørgen G. Bramness, Helge Waal, Jørg Mørland
30.04.2009
Det er ikke behov for en egen betegnelse for skadelig bruk av opioider forårsaket av legebehandling. Illustrasjon Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos I et innlegg i språkspalten i...