Vi har tatt utfordringen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 12/2009 utfordrer Hans Asbjørn Holm miljøet i Bergen til å utvikle forskning innenfor kvalitetsforbedring (1).

  Vi vil derfor redegjøre for de initiativ som allerede er tatt i Bergen. I 1998 startet Øvretveit og Aslaksen i regi av Universitetet i Bergen et 30 studiepoeng deltidsstudium i kvalitetsforbedring. Det var det første universitetskurset i dette emnet i Norge. Frem til nå har over 200 studenter tatt eksamen i faget. For hvert kull vektlegges det at studentene representerer bredden i helsetjenesten. En rekke ledere, kvalitetsrådgivere og klinikere har økt sin kompetanse gjennom dette kurset.

  I kjølvannet av kurset er det utviklet tilsvarende undervisningstilbud i helseledelse og helseøkonomi. I 2005 ble de tre emnene samlet i én masterutdanning, kalt Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi (2). Programmet drives som et samarbeid mellom det samfunnsvitenskapelige og det medisinsk-odontologiske fakultet.

  Denne tverrfaglige forankringen av undervisningen har to vesentlige fordeler. For det første er kunnskap om ledelse og økonomi helt nødvendig for å få gjennomført effektiv og varig kvalitetsforbedring i praksis. For det annet har ledelses- og økonomifagene utviklet metoder for forskning som er relevante når det gjelder evaluering av kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Metodekurset i masterprogrammet gir innføring i så vel kvalitative som kvantitative metoder, slik at studentene skal kunne velge den forskningstilnærmingen som passer best til den problemstillingen de vil undersøke. En vesentlig andel av masteroppgavene som nå blir produsert i programmet har kvalitetsforbedring som tema. Noen studenter har ønsket muligheter for å fortsette med forskning etter avsluttet masteroppgave, og enkelte er allerede i gang med doktorgradsprosjekt på området.

  Vi støtter Holms vurdering av at det er behov for økt forskning på kvalitetsforbedringsfeltet. Vi inngår derfor som samarbeidspartner i Helse Fonna HFs forskningssatsing på behandlingslinjer og samhandling i helsetjenesten. Gjennom denne satsingen vil man utvikle et praksisnært forskningsmiljø innen helsetjenesteforskning med vekt på den tverrsektorielle behandlingsprosessen. I tillegg til Universitetet i Bergen inngår samarbeidspartnere fra European Pathway Association, Catholic University of Leuven (Belgia) og Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap (Sverige), Helse Bergen HF og Helse Førde HF. Gjennom det regionale og internasjonale samarbeidet mener vi at vi skal kunne bygge opp et miljø for forskning på et akademisk høyt nivå. For oss er hensikten todelt: For det første vil det gi et bidrag til kunnskapen om kvalitetsforbedring i helsetjenesten, for det annet vil et slikt miljø gi god støtte og være et nettverk for de studentene som ønsker å forske innen dette feltet.

  Helse Fonna HF er velegnet til formålet: Foretaket har lang erfaring med kvalitetsforbedring av samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, har et voksende forskningsmiljø og en ledelse som prioriterer forskning. Sammen med andre helseforetak, primærhelsetjenesten i regionen og representanter fra flere universiteter vil man være i stand til å gjøre gode studier på ulike kvalitetsforbedringsintervensjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media